Nasjonal konferanse for AMK og LV -sentraler

Konferanse av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 19.11.19 - 20.11.19, 0900 - 1600

Om arrangementet

 

Vi har gleden av igjen å invitere til konferanse for AMK og LV sentraler

på Scandic Hell hotell like ved Værnes flyplass i Trondheim,

den 19. og 20. november 2019

Formålet med konferansen er å fortsette arbeidet med å tilby og utvikle en møteplass der landets AMK- og LV-sentraler kan møtes for å styrke samhandling og dra veksler på hverandres erfaringer. Målgruppen for konferansen er ledere, og fagutviklere i AMK- og LV-sentraler, men er også åpen for andre som har interesse for medisinsk nødmeldetjeneste.

Årets konferanse vil blant annet ta for seg følgende tema:

  • Status nasjonale prosjekt
  • Kompetanse og opplæring
  • Beslutningsstøtteverktøy
  • Ny teknologi i medisinsk nødmeldetjeneste
  • Samarbeid

Også i år vil det være korte innlegg med god tid for diskusjon og erfaringsutveksling.

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med:

Kristine Dreyer:                              kristine.dreyer@kokom.no eller

Siri-Linn Schmidt Fotland:          sifo@norcereseach.

Her kan du melde deg på Nasjonal konferanse for AMK og LV sentraler

 

cp: 2019-10-14 09:17:03