Forskningsområde: Helse

Vi bringer sammen forskere innenfor psykologi, medisin, odontologi og samfunnsvitenskap, og utfører forskning som er viktig for helsen hos både barn og unge, voksne og eldre.

Vi evaluerer og forsker på det nasjonale helse- og velferdssystemet  i offentlig og privat sektor. Målet er hele tiden ny kunnskap og bedre tjenester for brukerne.

Vi har ledende miljøer innen effektforskning av sykefraværstiltak og tiltak for inkludering i arbeidslivet. Det legges vekt på å utvikle metoder for å analysere og evaluere tiltak som kan få personer på trygd og langtidssykemeldte arbeidstakere raskere tilbake i arbeid.

Forskerne fremskaffer unik kunnskap som bidrar til å styrke det psykiske helsetilbudet for barn og unge.  Vi er i forskningsfronten innenfor temaer som søvn, mobbing, barnevern og musikkterapi. 

Vi har nasjonalt ledende miljøer innenfor eldremedisin og legevaktmedisin, som er med på å øke kvaliteten og produktiviteten i de kommunale helsetjenester.

Prosjekter

Se alle
cp: 2019-12-04 11:16:45