Fellesskap og forskjellighet

Ny bok om integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn

Boken er basert på intervjuer og feltarbeid i fire forskjellige lokalsamfunn. Forfatterne gir eksempler på mekanismer som bidrar til å hemme og fremme integrasjon gjennom sivilsamfunnet, men også mekanismer som bidrar til å bygge nye fellesskap.

Undersøkelsene som ligger til grunn for boken er gjort ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning i Oslo og Uni Research Rokkansenteret.

Boken lanseres i Oslo 25. november og i Bergen 4. desember.

Les også forfatternes kronikker fra Klassekampen og Forskning.no.

Rapporter som ligger til grunn for boken.


17. november 2014 09:03