Søvnproblemer hos småbarn knyttes til senere emosjonelle vansker

Ny studie viser at søvnvansker hos 18 måneder gamle barn er en risikofaktor for at de ved femårsalderen har utviklet emosjonelle vansker og atferdsproblemer.


Av Hanne Fosheim og Rune Rolvsjord

Den nye studien har hentet data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa), der 18 måneder gamle barns søvnlengde og nattlige oppvåkninger ble rapportert av mor. Forskerne undersøkte om søvnlengde og oppvåkninger hadde sammenheng med emosjonelle vansker og atferdsvansker.

Funnene fra MoBA-studien viser at 18 måneder gamle barn som sov kortere enn ti timer og våknet hyppigere enn tre ganger om natten, både hadde flere emosjonelle og atferdsmessige problemer ved samme alder, samt  større risiko for senere å utvikle slike problemer.

Mens tidligere forskning har vist at det finnes en sammenheng mellom søvn og psykiske vansker  på tvers av ulike aldersgrupper, er denne studien den første til å understreke at en tilsvarende sammenheng også er tilstede for de minste barna. Funnene viser at økt fokus på forebygging av søvnvansker og etablering av gode søvnrutiner fra tidlig alder kan være positivt for psykisk helse. Forskerne konkluderer med at det trengs flere studier for å undersøke i hvilken grad tidlige tiltak mot søvnvansker kan forebygge eller hindre utvikling av psykiske vansker og atferdsproblemer når barna blir eldre.

Studien er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Uni Research Helse og University of California, Berkeley.

Kilder:

Sivertsen, Børge; Harvey, Allison G.; Reichborn-Kjennerud, Ted; Torgersen, Leila; Ystrøm, Eivind; Hysing, Mari.
Later Emotional and Behavioral Problems Associated With Sleep Problems in Toddlers. A Longitudinal Study. JAMA Pediatrics 2015

Garrion, Michelle M.
The Feedback Whirlpool of Early Childhood Sleep and Behavior Problems. JAMA Pediatrics 2015.


28. april 2015 09:23

Personer involvert