Forskning på lukkede anlegg i gang

Partnerne i CtrlAQUA var tidligere denne uken samlet på Sunndalsøra for å markere oppstarten på senteret. 

NY SFI: Partnerne i CtrlAQUA har 200 millioner kroner og åtte år på seg til å oppfylle en ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer for laks inntil en kilo, til hyllevare. (Foto: www.terjeaamodt.com

Fire norske forskningsmiljø, to utenlandske og en rekke industripartnere fra teknologi og oppdrett har nå sparket i gang et senter for innovasjon i lukkede oppdrettsanlegg. Tirsdag kastet fiskeriminister Elisabeth Aspaker glans over senteret gjennom et besøk hos Nofima på Sunndalsøra i anledning senterets oppstart:

‒ Jeg har store forventninger til hva CtrlAQUA kan oppnå. Selv om 8 år er lang tid, haster det å finne løsninger for å nå målene. Der blir CtrlAQUA viktig, sier Aspaker.

Forskningsrådet åpnet

CtrlAQUA (uttales «kontroll akva») er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), som er opprettet av Forskningsrådet.

Forskningsrådets formelle åpning fant sted onsdag under senterets kick-off samling på Sunndalsøra, da Eirik Normann overrakte SFI-plaketten til senterleder Bendik Fyhn Terjesen i Nofima.

‒ Dere har satt sammen et veldig sterkt konsortium. Jeg vil nevne at komiteen som evaluerte søknaden var fascinert av nyskapingen konseptet innebærer, og de tror senteret sannsynligvis vil få frem viktige innovasjoner innen oppdrett, sier Normann.

Det overordnede målet med SFI-ordningen er å styrke bedriftenes evne til innovasjon, og å videreutvikle ledende næringsrelevante forskningsinstitutt. Nofima har med seg fem solide forskningsmiljø i dette sentersamarbeidet, Uni Research, Universitetet i Bergen, NTNU, Freshwater Institute fra USA og Gøteborg Universitet.

Les mer på CtrlAQUA's hjemmesider 

 


29. mai 2015 13:18