Bedre smoltkvalitet med nytt verktøy

Oppdretternes hverdag skal bli litt enklere med analyseverktøyet SmoltVision. Nå er det ferdig utviklet av forskere ved Uni Research, sammen med PHARMAQ Analytiq.


Av Andreas R. Graven

Analyseverktøyet SmoltVision er ferdig utviklet. Seniorforskerne Sigurd Handeland (til høyre) og Tom Ole Nilsen har vært med på arbeidet sammen med PHARMAQ Analytiq. Forskningsleder Lars Ebbesson i gruppen Integrert havbruksbiologi (til venstre) har også bidratt. (Foto: Andreas R. Graven)


Analyseverktøyet inneholder et sett nøye utvalgte genmarkører som forutsier det mest gunstige tidspunktet for laksesmoltens overgang fra ferskvann til salt sjø.  

I tillegg til forskere fra Uni Research Miljø har også Universitetet i Bergen bidratt i en tidlig fase av utviklingen. Bergen Teknologioverføring (BTO) har vært partner i kommersialiseringsprosessen.

- Vi bruker vår lange erfaring med å karakterisere gener som endrer seg under smoltifisering og ved overføringen fra ferskvannskar til sjø. Med bakgrunn i vår forskning på disse genene har vi laget et sett genetiske markører som gir informasjon om hvor i utviklingen smolten befinner seg, sier seniorforsker Tom Ole Nilsen i Uni Research Miljø.

Kritisk fase

Overføringen av smolten fra ferskvannskar til salt sjø er et viktig produksjonssteg i lakseoppdrett. At dette skjer til rett tid er kritisk viktig for at unglaksen skal vokse best mulig og bli robust.

- Det som ofte er viktig for oppdrettere er verktøy kan gi en indikasjon litt fram i tid, og det får du med SmoltVision. Oppdretterne får flere bein å stå på i analysene av hvordan fisken utvikler seg, sier Nilsen.

Dårlig timing og utsetting på feil tidspunkt kan medføre økonomiske tap, pluss at det er lite miljøvennlig.

- Vi tror at SmoltVision vil gi oppdretteren et godt datagrunnlag for å lage en modell tilpasset sitt anleggs behov, og vil bedre treffsikkerheten for tidspunkt for overføring av smolt til sjø, sier seniorforsker Sigurd Handeland i Uni Research Miljø.

I tillegg til Handeland og Nilsen har også Lars Ebbesson medvirket.

Større handlingsrom 

Fordi SmoltVision bruker informasjon fra flere genmarkører for å fortelle hvor fisken er i smoltifiseringsforløpet, kan det varsles tidlig om at fisken er på vei inn i smoltvinduet.

- Som oppdretter får du dermed et litt større handlingsrom, der man i større grad kan fange opp når levering til sjø bør finne sted, sier Nilsen. 

- Verktøyet kan også tidlig fange opp en reversering av smoltifiseringsprosessen, noe som kan være en aktuell problemstilling hvis logistikkproblemer gjør at oppdretter ikke får levert smolten som planlagt, bemerker Nilsen.

Den mest brukte analysemetoden per i dag, ATPase-analyse, gir ikke muligheten for prediksjon – altså å forutse gunstige tidspunkt fram i tid.

- Kombinasjonen av SmoltVision og ATPase gir et enda bedre informasjonsbilde enn hva som tidligere har vært mulig, påpeker PHARMAQ Analytiq, som er ledende på rådgivning og analyse av smoltutvikling til næringen. 


21. august 2015 13:09