Overvåker nedsmeltingen i Antarktis med nye instrumenter

En gang på 1990-tallet trodde forskere at det ikke skulle skje store endringer i isen lengst sør på kloden. Nå smelter deler av Antarktis raskere enn noen gang.


Av Andreas R. Graven


21. desember 2015 12:51

Lignende nyheter

Personer involvert

cp: 2019-09-17 21:17:48