Farlige enkeltbølger skal varsles minutter i forveien

Forskere bidrar til at tunge og potensielt risikable løft offshore blir tryggere ved å utvikle bølgevarsel i sanntid.


Av Andreas R. Graven

Oseanograf Torleif Lothe i Uni Research Polytec. Her på Sjøsikkerhetskonferansen i fjor høst. (Foto: Terje Emil Johannessen, TV Haugaland)


Tunge løft over skutesiden eller løft gjennom en åpning midt i fartøyet, en såkalt moonpool, er kritiske operasjoner som mildt sagt er sensitive for bølger.

– Sanntidsvarsling av enkeltbølger med radar er viktig for å kunne utvide tidsvinduet for operasjoner offshore. Og ikke minst med tanke på å styrke sikkerheten, sier havforsker Torleif Lothe i Uni Research Polytec.

– Ofte må maritime operasjoner avbrytes eller utsettes, fordi bølgene blir for store eller farlige, legger han til.

Lothe er ikke i tvil om at sikrere varsler for når større bølger enn normalsjø inntreffer, vil spare offshoreindustrien for både tid og penger.

MIT-samarbeid om bølgeradar

For å utvikle bølgevarslingen i sanntid har Uni Research Polytec knyttet til seg velrennomerte MIT, Massachusetts Institute of Technology i USA, som beveger seg helt i forskningsfronten innen bølgeradar.

– Vi har et godt samarbeid med MIT nå, og opplever dessuten stor interesse fra offshore-bransjen om sanntidsvarsing. Det er ingen tvil om at den slikt verktøy vil være verdifullt, mener Lothe.

Arbeidet som omhandler bølgevarsling i sanntid med radar, er en del av et stort forskningsprosjekt som skal gjøre tunge løft til sjøs sikrere.

Hovedprosjektet inngår i Forskningsrådets MAROFF-program, og har en budsjettramme på rundt 50 millioner totalt.

Her samarbeider Uni Research Polytec med offshoreselskapet DeepOcean, SINTEF-eide Marintek, og dessuten Salt Ship Design og Østensjø rederi, samt SINTEF IKT. 

Målet her er å lage en programvare som skal hjelpe til å ta riktige beslutninger for løfteoperasjoner offshore. Et av verdens største konstruksjonsskip, Edda Freya, er testskip. Skipet har to store kraner og plass til 140 personer.

– En suksessoppskrift

Deep Ocean har stor tro på det tverrfaglige samarbeidet for å gjøre tunge løft til sjøs sikrere.

– Vi har med alle relevante fagdisipliner fra designer, operatør og eier av skipet. Vi har også ingeniørkompetanse og tung operasjonell erfaring. Kombinert med forskere av ypperste klasse, har vi en suksessoppskrift for å skape et nytt produkt som kan ta bransjen videre, mener avdelingsleder i Deep Ocean, Martin Hasle, på Marintek sin side.

Hva gjelder sanntidsvarslingen av enkeltbølger med radar, er det per i dag MiT som har kommet lengst med dette med et system kalt SNOW (Simulation of Nonlinear Ocean Wavefields).

– Flere radarbaserte systemer for bølgemåling  er i dag tilgjengelig på markedet, men felles for disse er at er basert på statistisk metode, mange bølger måles over et stort område og over tid slik at man får et slags «gjennomsnitt». Men de er ikke såkalt ”faseoppløsende”, det vil si at de kan ikke gi informasjon om enkeltbølger.

– Det vi vil gjøre sammen med MIT er å forutsi enkeltbølger. Dette gjør vi fordi enkeltbølger kan være opptil dobbelt så høye som normalbølgene og kommer de på et uforberedt mannskap kan de forårsake stor skade, sier Lothe.

Bølgeradar-simulator

For å forutsi enkeltbølgene må en navigasjonsradar observere havflaten, og ut fra dette lages en forutsigelse av hvorvidt farlige enkeltbølger vil oppstå i et område over en tidsperiode.   

– På veien dit lager vi dessuten en bølgeradar-simulator, som viser bølgene visuelt og nøyaktig. Det er krevende og helt avgjørende at simuleringene går fort. For å lykkes med dette ønsker vi å etablere et  stort prosjekt som konsentrerer seg om enkeltbølge-varslingen i sanntid, sier Lothe.


8. februar 2016 08:54

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:15:31