Spørreskjema om psykisk helse kan underestimere forskjeller i atferdsproblemer

Forskjeller i gutter og jenters atferdsproblemer kan bli vurdert som mindre enn de faktisk er ved bruk av Strengths and difficulties questionnaire (SDQ),  særlig blant eldre tenåringer.

Forsker Tormod Bøe i RKBU Vest, Uni Research Helse. (Foto: Andreas R. Graven)


SDQ  er et spørreskjema som brukes til å vurdere den psykiske helsen til barn og unge i Norge.

Det er et hyppig brukt instrument i norske forskningsprosjekter, og er utformet for å måle fem ulike områder av psykisk helse:

Emosjonelle problemer, atferdsproblemer, hyperaktivitet/uoppmerksomhet, vennerelasjonsproblemer og prososiale ferdigheter.

Nå har forskere fra Uni Research Helse og Folkehelseinstituttet  undersøkt instrumentets psykometriske egenskaper når det blir brukt på 16-19 år gamle ungdommer, og om det er kjønnsforskjeller i hvor godt SDQ virker i denne aldersgruppen.

Avdekket kjønnsforskjeller

Overordnet viser funnene at SDQ måler de fem faktorene som det er utformet for å måle, med forbehold om at noen ledd måler til dels overlappende egenskaper, og at det eksisterer underfaktorer (hyperaktivitet og uoppmerksomhet) i hyperaktivitetsskalaen.

Det ble avdekket kjønnsforskjeller som tyder på at spesielt jenters atferdsproblemer kan overestimeres av instrumentet, når man bruker SDQ hos ungdommer.

– Måten spørreskjemaet er utformet på, gjør at det ser ut til at jentenes skårer på atferdsproblemer overestimeres noe, slik at kjønnsforskjellene blir kunstig lave, sier Tormod Bøe, som er forsker ved RKBU Vest, Uni Research Helse, og førsteforfatter av studien.  

– Dette skyldes til dels at noen av leddene som skal måle atferdsproblemer også ser ut til å måle emosjonelle problemer, som er mer hyppig blant jenter i denne aldersgruppen, fortsetter Bøe. 

Studien er en del av ung@hordaland undersøkelsen. Artikkelen er publisert i PLOS ONE og er et samarbeid mellom Uni Research Helse og Folkehelseinstituttet . 

 

Referanse:

Bøe T, Hysing M, Skogen JC, Breivik K (2016) The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): Factor Structure and Gender Equivalence in Norwegian Adolescents. PLoS ONE 11(5): e0152202. doi:10.1371/journal.pone.0152202


4. mai 2016 07:21

cp: 2019-11-17 23:16:43