De gjør en forskjell for barn og familier

De bidrar til å gi barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier et godt tilbud.


Av Veronica Helle

De Utrolige Årene (DUÅ) sin årlige fagdag samlet 300 fagpersoner som arbeider med programmet DUÅ.

De Utrolige Årene (DUÅ) sine programmer skal hjelpe barn med atferds- og sosiale vansker og deres familier. I tillegg til faglig påfyll på De Utrolige Årene- fagdag, ble det kåret en DUÅ-organisasjon og en DUÅ-ildsjel.

BUP Trondheim fikk pris for årets DUÅ-organisasjon og Knut Wisløff, rektor ved barneskole i Sør-Varanger kommune fikk prisen Årets Utrolige medarbeider. De ble trukket frem for å ha benyttet De Utrolige Årene-programmene på en svært god måte.

Les mer om DUÅ

- Det er viktig å benytte tiltak som har kjent nytteverdi via forskning og der en har innarbeidet gode implementerings-og veiledningssystemer. DUÅ viser til gjentatte gode resultater i evalueringer både i nasjonal- og internasjonal forskning, sier Oddbjørn Løndal, administrativ leder i lederteamet i DUÅ-Norge.

DUÅ deler årlig ut priser for å synliggjøre organisasjoner og enkeltpersoner som har benyttet DUÅ-programmene på en svært god måte.

- De bidrar til å gi barn og familier et godt tilbud, og denne innsatsen bør løftes frem og gjøres synlig, sier Oddbjørn Løndal.

Stortingsrepresentant Ruth Grung

Enda flere bør ta det i bruk

- Mange kommuner har tatt i bruk De Utrolige Årene. Programmet viser svært god effekt, så enda flere burde ta det i bruk, sier stortingsrepresentant Ruth Grung.

Årets DUÅ-organisasjon er BUP Trondheim
Oddbjørn Løndal sier at BUP Trondheim har vært en viktig organisasjon i utprøving og implementering av DUÅ i Norge. - De har tatt i bruk oppdaterte programmer etter hvert som de har kommet og har bidratt til forskning på programmene, sier Løndal.

I begrunnelsen står det blant annet at BUP Trondheim har utmerket seg ved å lage gode rammer for bruken av DUÅ og på den måten sørget for en bærekraftig implementering av programmet. En sårbar pasientgruppe har gjennom mange år fått et forskningsbasert behandlingstilbud.

DUÅ-tilbud i BUP er mer omfattende enn ved bruk i 1. linjen og har fokus på å snu utviklede vansker og fastlåst samspill.

På bildet f.v.: Trude Holan, Tore Schanke, Kjersti Garnes Overvik, Inger Slåen Tuflåt, Aud Krigsvold og Kari Walmsness. Alle ansatt ved BUP St. Olav og har vært det siden DUÅ ble tatt i bruk i Norge. T.h.: Bjørn Brunborg fra RKBU Vest, som delte ut prisen.


Årets DUÅ-ildsjel

Knut Wisløff, rektor ved Hesseng Flerbrukssenters barneskole, Sør-Varanger kommune. Foto: privat

Knut Wisløff, rektor ved Hesseng Flerbrukssenters barneskole, Sør-Varanger kommune, fikk prisen årets Utrolige medarbeider 2016.

- DUÅ-verdiene har i perioden blitt svært godt integrert i organisasjonen han leder. De ansatte og barna rapporterer høy trivsel. Dette relateres til det gode arbeidet som er gjort med implementering og kontinuerlig arbeid med De Utrolige Årene i organisasjonen, står det i begrunnelsen.

Wisløff takker for anerkjennelsen og takker alle de ansatte for å ha bidratt til at skolehverdagen har blitt bedre for elevene. - DUÅ gjør en forskjell. Takk til alle som er med på å fremme programmet og gjør livene bedre for barn, elever og familier, skriver Wisløff i en takketale.

Kolleger fra Hesseng Flerbrukssenters barneskole tok imot prisen.

4. juli 2016 13:22

cp: 2019-12-04 11:16:54