Mikroalge-milepæl på Mongstad

Så var ventetiden over - den nasjonale algepiloten på Mongstad er offisielt åpnet.


Av Andreas R. Graven

hans kleivdal
Faglig ansvarlig for mikroalge-anlegget på Mongstad, Hans Kleivdal, til daglig forskningsdirektør i Uni Research, og dessuten førsteamanuensis 2 ved Universitetet i Bergen. (Foto: Andreas R. Graven) 


Næringsminister Monica Mæland klippet den røde snoren i drivhuset, og 22. november 2016 står som en historisk dag for algepiloten.  

Nå skal omega-3-rike mikroalger dyrkes i rørene her de neste årene.

Planen er at algene skal bli en ny og viktig kilde til fiskeolje i fôret til blant annet oppdrettslaks.

Det trengs utvilsomt, siden forekomstene av omega-3-fettsyrer er begrenset, samtidig som målsetningen er å øke matproduksjonen fra havet betydelig.
 

monica mæland
Næringsminister Monica Mæland åpnet Nasjonal algepilot Mongstad, og det hele ble behøring dokumentert av blant annet faglig ansvarlig Hans Kleivdal i Uni Research og rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.
UiB eier anlegget på Mongstad. (Foto: Andreas R. Graven) 


Faglig ansvarlig Hans Kleivdal, til daglig forskningsdirektør i Uni Research, forklarte de rundt 90 frammøtte om planene for mikroalge-dyrkingen, som skjer med CO2 fra Teknologisenter Mongstad og sollys. 

- Mikroalgene er havets regnskog, den egentlige produsenten av all omega-3 i havet. Dyrkingen i algepiloten innebærer utvikling av en bærekraftig biologisk ressurs med stort potensial, påpeker Kleivdal.

Senere viste han statsråd Mæland og UiB-rektor Dag Rune Olsen rundt i anlegget, som med sin sterke grønnfarge bekreftet at testdyrkingen er godt i gang. Om ikke lenge starter produksjonen for alvor.

- En milepæl er nådd og vi gleder oss til produksjoinen av omega-3 slik at næringen kan få videre vekst, sa daglig leder Svein Nordvik i CO2 Bio AS. Dette selskapet skal stå for driften anlegget i samarbeid med UiB, som er byggherre.

CO2Bio er for øvrig eid av Marine Harvest, Lerøy Seafood, EWOS, Salmon Group, Grieg Seafood, Uni Research, Bergen Teknologioverføring og Nordhordland Næringslag.
 

mikroalger
Mikroalgene skal dyrkes med sollys og fanget CO2 fra Teknologisenter Mongstad, som ligger like ved algeanlegget. Til å begynne med får det et samlet volum rundt 4000 liter. (Foto: Andreas R. Graven) 

 

Kleivdal understreker på sin side at pilotanlegget danner grunnlag for å utvikle mer kunnskap om hele verdikjeden, fra valg av rett type mikroalge frem til produksjon av omega-3 fettsyrer.

– Et godt resultat vil være at vi ser at vi kan produsere til en konkurransedyktig pris og at vi har et godt grunnlag for å utvide produksjonen, sier Kleivdal til NRK Hordaland.

På åpningen roste næringsminister Monica Mæland samarbeidet som har ført fram til algepiloten.

 

mikroalger
Daglig leder Svein Nordvik i CO2 Bio; rektor Dag Rune Olsen, UiB; leder Einar Wathne i EWOS-gruppen og forskningsdirektør Hans Kleivdal i Uni Research. (Foto: Andreas R. Graven)


– Jeg vil berømme dere forskere, som har gått ut av boksen, det er det vi trenger. Jeg vil også berømme samarbeidet mellom forskere, private, næringsliv, sa hun. 

Statsråden påpekte at denne type prosjekter vil spille en viktig rolle for landet, når det fremover kommer til å skje store forandringer i næringslivet, skriver Kyst.no.

Totalbudsjettet  for algepiloten er på rundt 18 millioner kroner. Universitetet i Bergen bidrar med 6 millioner kroner, mens 6 millioner er bevilget over statsbudsjettet. Samtidig bidrar havbruksnæringen med 3 millioner, Hordaland fylkeskommune med to millioner og regionkommunene med 1 million kroner.

Sparebanken Vest har gitt 500 000 kroner og Lindås kommune 400 000 kroner til utstyr i anlegget.
 

mikroalger mongstad
Hans Kleivdal, Dag Rune Olsen og Monica Mæland på åpningen av Nasjonal algepilot Mongstad, 22. november 2016. (Foto: Andreas R. Graven)


Til å begynne med får det nye anlegget på Mongstad med samlet volum rundt 4000 liter, noe som er mye større enn et tidligere laboratorieanlegg på Marineholmen, som var på 250 liter.

Se video med Hans Kleivdal, filmet på Marineholmen.


Den nasjonale algepiloten består av to bygg på til sammen rundt 350 kvadratmeter, et drivhus med utstyr for produksjon av biomasse og et driftsbygg med laboratorium og annet nødvendig prosessutstyr.


24. november 2016 14:01

Personer involvert

cp: 2019-09-23 12:15:22