Samler krefter for nye løsninger innen bærekraftig akvakultur

Uni Research og Universitetet i Bergen vil sammen tilby en ny, sterk plattform til å utvikle innovasjoner som oppdrettere og havsbruksnæringen for øvrig trenger.


Av Andreas R. Graven

ebbesson
Lars Ebbesson i Uni Research er leder for Centre for Sustainable Aquaculture Innovations (CSAI). Her fra åpningen på Marineholmen i Bergen. (Foto: Andreas R. Graven) 


Åpningen av Centre for Sustainable Aquaculture Innovations (CSAI) fant sted 22. november på Marineholmen i Bergen.

Med det nye senteret styrker og utvikler Uni Research og UiB sin posisjon både som nasjonalt og internasjonalt ledende innen sine felter på akvakultur-relatert forskning.

– I dette senteret skal vi skal jobbe med alt fra grunnforskningen i fiskebiologien til innovasjoner, det industrinære og anvendte. Det er en stor styrke at senteret har en så bred og samtidig spisset kompetanse, sier senterleder Lars Ebbesson.

I Uni Research er han forskningsleder for gruppen Integrert havbruksbiologi.

Bærekraftig havbruk

Forskerne har en felles målsetting: å finne løsningene som gjør at økt matproduksjon fra havet kan skje med et redusert miljømessig fotavtrykk – rett og slett være mer bærekraftig enn i dag.

– Da handler det om å finne nye måter å øke fiskeproduksjonen på, som gir mindre påvirkning på miljøet.  Per i dag er det snakk om utvikling av nye fôrtyper, og å undersøke hva som er de beste løsningene for delvis lukkede eller helt lukkede opdrettsanlegg.

– Dessuten arbeider vi med å lage en analysemetode som næringen kan bruke til overvåke fisken, og se hvordan den reagerer på ulike miljø. Slik kan fisken få best mulig vekst og veldferd, sier Ebbesson.

Det er forskere fra avdelingen Uni Research Miljø, og fra Institutt for biologi ved UiB, som inngår i det nye senteret fra åpningen av. Senterets ledergruppe består av Lars Ebbesson og Sigurd Handeland (Uni Research) samt Jon Vidar Helvik og Ivar Rønnestad (UiB).

Ulike typer bølgelengder av lys

Ebbesson forteller at forskerne også studerer hvordan ulike typer bølgelengder av lys kan føre til best mulig robusthet og velferd for oppdrettslaks.

– Dette er noe nytt som næringen er interessert i, og vi har et samarbeid med store aktører innen dette forskningstemaet. Blant andre eksempler kan jeg også nevne forskning på tunikater, sekkedyr som representerer nye muligheter for blant annet fôrtyper, sier Ebbesson.

ebbesson akvakultur
Lars Ebbesson (Uni Research), Jon Vidar Helvik (UiB), Ivar Rønnestad (UiB), Sigurd Handeland (Uni Research) og Sigurd Stefansson (UiB). (Foto: Andreas R. Graven)Ebbesson påpeker at Centre for Sustainable Aquaculture Innovations (CSAI) åpner store muligheter for tverrfaglige, viktige oppdagelser og innovasjoner:

– Vi får i praksis alt under samme tak, ikke minst gode kontakter i industrien. Det er svært viktig å få industrien inn og få vite hva de trenger hjelp med.

Viktige erfaringer i SFI-en CtrlAQUA

Han trekker fram erfaringene Uni Research allerede har skaffet seg i forbindelse med nasjonalt senteret for forskning og innovasjon innen lukkede oppdrettsanlegg (SFI-CtrlAQUA), som har industribehov som fokus.

– Senteret gir oss en kontinuitet, en mulighet til å komme med viktige bidrag over lang tid, også etter at SFI-en blir et avsluttet kapittel, sier Ebbesson. 

– Vi skaper ikke bare en unik plattform fot forskning og for utvikling av innovasjoner til industrien, vi vil også tiltrekke oss de unge studentene som brenner for de industrinære perspektivene. I tillegg kan det etter hvert også bli aktuelt at senteret utvider med andre relevante forskningspartnere, opplyser Ebbesson. 


28. november 2016 15:06

Personer involvert

cp: 2019-11-13 11:17:12