Dramatisk nedgang i november-sjøisen i Antarktis

Isutbredelsen i Antarktis var på sitt laveste i november 2016 siden satellittmålingene for hver november måned startet i 1979.

Antarktis. Motiv fra sist sommer. (Photograph: Kjersti Daae)


Sjøisen lengst sør på kloden fungerer som et lokk som holder på både varme og fuktighet. Men når sjøisen krymper, frigjøres nettopp varme og funktighet, noe som kan forstyrre forholdene i atmosfæren.

Vi trenger å undersøke slike endringer for å forstå bedre de fremtidige endringene som kan ha globale implikasjoner. 

Men: slike endringer skjer ikke bare i Antarktis: en reduksjon i sjøisen er også observert i Arktis, og man har opplevd varmere temperaturer i nordområdene enn normalen - hvilket nylig ble beskrevet i en artikkel i den engelske avisen 
The Guardian.

(Hele denne artikkelen er kun tilgjengelig på engelsk.)

 


9. desember 2016 11:11