Barnas stemme i klimadebatten løftes med kunstprosjekt

VIDEO: Klimakunstprosjektet som gir barna en stemme i klimadebatten strekker seg fra Valestrand skole på Osterøy til Bangladesh.
 


Av Andreas R. Graven

 

Klimaforskeren Mathew Stiller-Reeve i Uni Research og Bjerknessenteret har sammen med en gruppe kunstnere bidratt til å formidle barns tanker og meninger rundt klima og vær.

I det nylig avsluttede klimakunstprosjektet, som har pågått over noen måneder, har barna fått undervisning i klimaforskning og kunst.

– De har på bakgrunn av dette tegnet og malt det som ligger dem på hjertet. Tegningene gir et innblikk i barnas perspektiver, og hva de synes er viktig tanker å få frem rundt klima og vær, sier Mathew Stiller-Reeve.

Klimakunstprosjektet var først på Valestrand skole, og så tok Mathew med seg tegningene deres til Bangladesh etterpå.

Se alle tegningene til de norske skolebarna her - og alle tegningene fra Bangladesh her.
 

Mathew Stiller-Reeve, forsker i Uni Research Klima og Bjerknessenteret. (Foto: Andreas R. Graven)


Reeve besøkte en skole Bangladesh, som har vært en del av forskningsprosjektet TRACKS, og hadde tilnærmet samme opplegg der.

I slutten av prosjektet sammenlignet og diskuterte barna i Bangladesh forskjellene mellom sine egne bilder og bildene fra Valestrand skole. De norske elevene gjorde tilsvarende. 

– Gjennom dette prosjektet ønsker vi å gi barna i to ulike hjørner av verden en stemme i klimadebatten. Samtidig vil vi lære barna hvor viktig det er å ta inn over seg andres perspektiver når det gjelder disse store temaene, forteller Mathew.  


15. juni 2017 09:40

cp: 2019-12-04 11:16:14