Nytt forskningsselskap lansert på Arendalsuka

Med næringsministeren blant tilhørerne ble det nye forskningsselskapet på Sør- og Vestlandet lansert.


Av Andreas R. Graven

De øverste lederne i selskapene som skal slås sammen til ett, var til stede på arrangementet på Arendalsuka der eierne benyttet anledningen til å lanserte planene for det nye selskapet. Fra venstre ses de administrerende direktørene Roger Neumann i Agderforskning, Arvid Nøttvedt i CMR, Aina M. Berg i Uni Research, Kristin Flornes i IRIS og Thor Arne Håverstad i Teknova. (Foto: Arne Roger Janse)


Forskningsselskapene som slås sammen er Bergens-baserte Uni Research AS og Christian Michelsen Research AS, IRIS AS med hovedsete i Stavanger og Sørlandets Agderforskning AS og Teknova AS.

Samlet vil det nye forskningsselskapet seile opp som en av de store aktørene innen norsk oppdragsforskning.

Til sammen får det en omsetning på over en milliard kroner, og over ni hundre ansatte med en bred forskningskompetanse på en rekke fagområder.

– Det å kraftsamle forskning tror jeg er så bra for et lite land som vårt. Nå får vi to store selskaper. Det tror jeg er viktig for Norge, sa næringsminister Monica Mæland på lanseringen på Arendalsuka onsdag, skriver På Høyden.

Selskapet skal etter planen være operativt fra 1. januar 2018.

I mellomtiden etableres nå et eget foretak som vil være den formelle strukturen for arbeidet med å gjøre det nye selskapet operativt.

Eierne av de fem selskapene som slås sammen er Universitetet i Bergen (UiB), Stiftelsen Universitetsforskning, Universitetet i Stavanger (UiS), Stiftelsen Rogalandsforskning, Universitetet i Agder (UiA), Stiftelsen Agderforskning og de private eierne i Teknova AS.

– En unik mulighet

– Norge, og ikke minst regionene våre trenger å bli sterkere på innovasjon, verdiskaping og forskning, og det nye forskningsselskapet får en viktig rolle i nettopp dette, sier Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.
 

Arendalsuka var arenaen for lanseringen av det nye forskningsselskapet 16. august, her forteller rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen om planene. (Foto: Ståle Tvete Vollan)


Forskningsselskapet skal gjøre Sør- og Vestlandet ledende på forskning, innovasjon og verdiskapning, heter det i en pressmelding fra UiB. 

Administrerende direktør Aina M. Berg i Uni Research sier at eierne har tatt et modig og framtidsrettet initiativ ved å slå sammen de fem instituttene.
 

Adm.dir Aina M. Berg. (Foto: Andreas R. Graven)


– Samlet har vi en unik mulighet til å markere oss sterkere både nasjonalt og internasjonalt, sier Berg. 

– Nå blir det opp til oss som jobber i selskapene å gjøre dette til en suksess, for det er en stor jobb som ligger foran oss for å få full faglig og administrativ utbytte av fusjonen.

–  I den forbindelse er det veldig kjekt å oppleve at så mange ansatte nå står klare til å gå i gang med dette arbeidet.  Jeg gleder meg til å være en del av alt dette, legger hun til. 

Styrke sin posisjon

Frem til 1. januar skal et interimsstyre med representanter fra eierne ha ansvar for å legge til rette for arbeidet med tilsetting av administrerende direktør og å få etablert en felles ledelse og administrasjon for det nye forskningsselskapet.

Hovedkontoret skal ligge i Bergen, men den lokale faglige forankringen på forskjellige lokasjonene vil fortsatt stå sterkt.

I høst vil jobben være å forberede både de faglige og administrative prosessene som skal til for å operasjonalisere det nye forskningsselskapet. 

Selskapet som nå er etablert har en offensiv målsetning om at Sør- og Vestlandet skal styrke sin posisjon og bidra til at Norge skal ta en mer fremtredende rolle innenfor innovasjon og oppdragsdrevet forskning. 

Dag Rune Olsen peker på at det er på Sør- og Vestlandet vi finner mange av de mest produktive og teknologisk ledende bedriftene i landet.

– Disse bedriftene vil lede an i omstillingene i årene fremover. Et godt samspill mellom dem, et stort forskningsselskap og universitetene vil være av stor verdi i dette arbeidet, og samtidig kunne styrke den samlede forskningen og kunnskapsutviklingen i regionene våre, sier Olsen.

Grønt energiskifte

Rektor ved Universitetet i Stavanger, Marit Boyesen framhever at et samlet forskningsselskap, sammen med universitetene, vil stå sterkere også i arbeidet med å hente forskningsprosjekter og forskningsmidler fra EU og Norges forskningsråd.

– IRIS AS har hatt et utstrakt samarbeid med industrien i Rogaland og bidratt til en imponerende teknologiutvikling over mange år. Denne teknologikompetansen og styrken til et samlet forskningsselskap på Sør- og Vestlandet vil gi nye muligheter også for næringslivet i regionen vår, ikke minst inn i det grønne skifte i energisektoren, sier hun.

– Ett sterkt forskningsselskap vil kunne være betydelig mer slagkraftig, bedre koordinert og posisjonert enn partene hver for seg. Oppdragsforskning skjer i økende grad i et internasjonalt marked, og da er det en fordel å være en stor aktør. Det nye selskapet vil dessuten kunne bidra positivt til samarbeidet med de høyteknologiske næringsklyngene på Sørlandet, sier universitetsdirektør ved Universitetet i Agder, Seunn Smith-Tønnessen.

– Stor vekt på å involvere de ansatte

I tiden fremover vil det bli særlig lagt vekt på områder som kartlegging av faglige kompetanseområder og muligheter for synergieffekter.

I tillegg vil det jobbes med å vurdere administrativ organisering og systemer, økonomifunksjoner og -systemer, HR-funksjoner og interninformasjon.

– For å få til en best mulig overgang, med gode prosesser og godt planarbeid, vil vi legge stor vekt på å involvere de ansatte og tillitsvalgte. Ansatte vil bli invitert med i prosjektarbeidet, og dagens ansattrepresentanter i styrene blir involvert i arbeidet med å finne modeller for de ansattes representasjon i de ulike styrene i den nye strukturen, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.


FAKTA 

Uni Research AS

Eiere: UiB (85 %), Stiftelsen Unifob (15%).
Omsetning 2016: 395 millioner kroner.
Antall ansatte: 433.

CMR AS:

Eiere: UiB (50%), Uni Research AS (35%). Øvrige (15%): CGG Marine Resources Norge AS, Statoil Technology Invest AS og Sparebanken Vest.
Omsetning 2016: 297 millioner kroner.
Antall ansatte: 211.

IRIS AS:

Eiere: UiS (50%), Stiftelsen Rogalandsforskning (50%).
Omsetning 2016: 305 millioner kroner.
Antall ansatte: 198.

Agderforskning AS:

Eiere: UiA (50,1%), Stiftelsen Agderforskning (49,9%).
Omsetning 2016: 39 millioner kroner.
Antall ansatte: 37.

Teknova AS:

Eiere: J. Ugland Venture AS (29,3%), Agder Energi AS (17,5%), Skeie Group AS (13,2%), Stiftelsen Agderforskning (11%). Øvrige (29,2%):UiA, MH Wirth AS, Elkem AS, Agderforskning AS, Sparebanken Sør.
Omsetning 2016: 27 millioner kroner.
Antall ansatte: 24.


17. august 2017 11:30

Personer involvert

cp: 2019-05-21 15:17:45