Lurer du på noe om plast og mikroplast?

VIDEO: Se forskningsleder Marte Haave snakke om plastsøppel og mikroplast som trussel mot livet i havet foran tusenvis av barn og unge i Grieghallen.


Av Andreas R. Graven

Anledningen var forskningskoferansen YouExplore i regi av The Dale Oen Experience. Hele innlegget her: 


 

Konferansen ble arrangert 9. februar, og rundt 6000 deltakere hørte på Haave og andre foredragsholdere over til sammen tre bolker denne dagen.  

Haave og hennes samarbeidspartnere er i gang med å kartlegge mikroplast som skjuler seg på havbunnen i Byfjorden i Bergen. 

Haave mener kunnskapen om plast som forurensningsproblem må styrkes. Dermed blir det også nødvendig å kartlegge omfanget og effekter av mikroplast, for eksempel opptak av mikroplast i næringskjeden.

– Det er godt kjent at stor plast er skadelig for dyreliv og miljø. De potensielle skadeeffektene av mikroplast er på mennesker og dyr er også betydelige, sier Haave.

Bunnlevende dyr, skalldyr og fisk kan for eksempel forveksle mikroplast med planteplankton og tro det er mat. Les mer om prosjektet i denne artikkelen.


13. februar 2017 15:27