Viktig å hjelpe barn som er uoppmerksomme på skolen

Evnen til å opprettholde oppmerksomhet over tid og holde fokus på arbeidet i barneskolen, påvirker karakternivået i videregående skole. Det er viktig å gi tidlig hjelp til barn som sliter med slike problemer.


Av Veronica Helle

Vi vet at uoppmerksomhet i barndommen ofte er forbundet med skolefaglige problemer senere i livet. Vi vet mindre om hvilke aspekter ved uoppmerksom atferd som er av spesielt stor betydning. Forskere undersøkte derfor hvilke av ni aspekter ved uoppmerksom atferd i grunnskolen som best kunne forutsi hvilket karakternivå de oppnådde i videregående skole.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Grunnskolelærere til 2491 barn i alderen 7-9 år vurderte barnas oppmerksomhet. Forskerne fant at rapportering av problemer knyttet til vedvarende oppmerksomhet og distraherbarhet var av størst betydning for å forutsi fremtidige skoleprestasjoner.

- Alder da grunnskolelærere vurderte barnet var også av en viss betydning. Risikoen for å oppnå svake skoleprestasjoner var større når grunnskolelærerne rapporterte problemer i 3. og 4. klasse enn på lavere klassetrinn, sier Astri J. Lundervold. Hun er Professor ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi ved Universitetet i Bergen og førsteforfatter bak studien som er utført i samarbeid med Tormod Bøe, forsker ved RKBU Vest og Arvid Lundervold, Professor ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen.

Guttenes uoppmerksomhet ble vurdert som mer alvorlig enn jentenes, og guttene oppnådde svakere karakternivå i videregående skole. Kjønn var imidlertid av liten betydning for å kunne forutsi framtidig karakternivå, betydelig svakere enn bidraget fra evnen til å opprettholde oppmerksomheten over tid og unngå distraksjon.

- For å kunne hjelpe uoppmerksomme barn er det avgjørende med et godt samarbeid mellom foreldre, lærere og andre som har kunnskap om trening av oppmerksomhetsfunksjoner. Foreldreopplæring kan bidra til å forbedre samhandling og fungering, for eksempel når det gjelder lekser, men lærernes ferdigheter er som regel avgjørende for å oppdage og hjelpe et barn som sliter med oppmerksomhetsvansker. Lærere har imidlertid mange barn å ta hensyn til, og de trenger medhjelpere som kan ha fokus på å lære barnet ferdigheter for å oppnå bedre oppmerksomhet. Vi håper resultater fra denne undersøkelsen kan inspirere til å oppdage og gi tilbud om trening til barn som har lett for å bli distrahert og som har problemer med å opprettholde oppmerksomheten over tid i sitt skolearbeid, sier forfatterne bak studien.

 

Kilde:
Lundervold, A. J., Bøe, T., & Lundervold, A. (2017). Inattention in primary school is not good for your future school achievement—A pattern classification studyPloS one12(11), e0188310.


31. januar 2018 09:31

Personer involvert

cp: 2019-10-15 17:15:25