Vil du bo hjemme lengst mulig når du blir gammel?

Hvorvidt du bor i byen eller på bygda kan få betydning for valget ditt, antyder ny forskning.


Av Andreas R. Graven

– Jeg hadde forventet at de som nylig hadde flyttet skulle savne boligen hvor de hadde bodd «i alle år», men de vi intervjuet fortalte først og fremst om lettelse, sier forsker Mai Camilla Munkejord i Uni Research. (foto: Colourbox) 


Selv med omfattende hjemmebaserte tjenester fra kommunen, ønsker langt fra alle eldre med skrantende helse å bli boende hjemme, viser ny studie publisert i Tidsskrift for omsorgsforskning.

– Funnene våre viser at særlig for de som bor avsidesliggende til, kan flytting til omsorgsbolig eller tilrettelagt leilighet være en god løsning, sier forsker Mai Camilla Munkejord ved Uni Research Rokkansenteret.  

Munkejord har ledet arbeidet med studien. Hun forteller at eldre tenker ulikt om hva som skaper en trygg og god alderdom, og at de ikke har noe ensartet syn på hvilket bo- og omsorgstilbud som passer best når man eldes og svekkes.

Grunnlaget for studien er kvalitative dybdeintervjuer med 28 kvinner og menn i 80- og 90-årene i Finnmark om deres erfaringer med hjemmebasert omsorg, trygghet, bosted og flytting.

Flertallet av disse bodde i sin opprinnelige bolig, mens ni av dem, alle enslige, hadde flyttet til en omsorgsbolig eller til en kommunal leilighet i senere tid.

I tillegg har forskerne intervjuet en del pårørende om samme tematikk.

– Viktig å normalisere flytting

– Jeg hadde forventet at de som nylig hadde flyttet skulle savne boligen hvor de hadde bodd «i alle år», men de vi intervjuet fortalte først og fremst om lettelse, om endelig å kunne senke skuldrene, om endelig å kunne sove godt om natten, og at de ikke hadde hatt det så godt på mange år! sier Munkejord.

Det er viktig ikke å låse seg fast i sporet «hjemme best», selv om det samtidig er slik at mange eldre ønsker å bli boende i egen bolig så lenge som mulig, legger hun til.

Medforfattere på studien er Helga Eggebø ved Nordlandsforskning og Walter Schönfelder fra UiT, Norges Arktiske Universitet.  

«Hjemme best» eller boliggjøring av eldreomsorgen har i lang tid vært offentlig politikk.
 

Eldre som forskerne intervjuet fortalte først og fremst om lettelse, om endelig å kunne senke skuldrene, om endelig å kunne sove godt om natten - etter at de nylig hadde flyttet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox) 


Som offentlig politikk innebærer «hjemme best» at pleie- og omsorgsressursene, når behovene måtte melde seg, i størst mulig grad brukes på hjemmebaserte tjenester heller enn institusjonsbasert omsorg.

– For politikere og myndigheter er dette også attraktivt av økonomiske årsaker, da det er langt rimeligere å tilby en person hjemmetjenester sammenlignet med for eksempel en sykehjemsplass. Også det å tilby omsorgsbolig kan være relativt kostbart, sier Munkejord.

Bør etablere attraktive boligløsninger

Munkejord mener at det er viktig å normalisere flytting, ikke bare det å bli boende i ens opprinnelige bolig.

– Flytterne vi intervjuet fortalte at de kanskje savnet utsikten, men ikke så mye mer. Folk har med seg de tingene som er viktige for dem, fortsetter hun.

Norske kommuner bør etablere attraktive og sentralt beliggende boligløsninger for eldre, gjerne både lettstelte seniorleiligheter og omsorgsboliger med mindre strenge inntakskrav enn det som praktiseres i dag, sier Munkejord:

– Slik kan kommunene kunne tilby boformer med god tilgang til sosiale fellesskap og meningsfulle aktiviteter til dem som ønsker og trenger det. Det er nødvendig å tenke eldreomsorg og botilbud i et helhetlig perspektiv.

– Trives hjemme med mye støtte

Riktignok trives også en del skrøpelige eldre som bor i utkantstrøk, i egen bolig. En viktig faktor er at de får den støtten de trenger. Mange er litt prisgitt at man har pårørende som hjelper til boende i nærheten - for selv å kunne bli boende i egen bolig, fortsetter Munkejord.
 

Den nye studien "Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem" er ledet av forsker Mai Camilla Munkejord, Uni Research Rokkansenteret. (Foto: Andreas R. Graven) 


For mange eldre handler det om en bolig hvor man har bodd i flere tiår, hvor man har sine rutiner og hvor man føler seg trygg.

Samtidig kan hjemmet også være et ambivalent sted.

Boligen kan være i dårlig forfatning, eller den er ikke tilpasset alderdommen gjennom tungvinte løsninger for oppvarming, bratte trapper og høye dørterskler som gjør at det er vanskelig å bevege seg rundt i boligen uten fare for å snuble.

En del fortalte at de på et bestemt tidspunkt bare kjente at de ikke lenger klarte å vedlikeholde boligen. Får jeg ved til vinteren? Hva om varmepumpen ryker?

– Flere av våre informanter fortalte om den type bekymringer. Det er viktig å ta med seg slike perspektiver i utformingen av attraktive boløsninger. Å flytte kan være et stort steg å ta, men alle i vår studie som hadde flyttet gjorde det med god støtte og hjelp, sånn at valget skjedde i tett samspill med pårørende, sier Munkejord.

Referanse:

Munkejord, M. C., Eggebø, H., & Schönfelder, W. Hjemme best? Eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem.Tidsskrift for omsorgsforskning. Nr 1/2018


30. april 2018 09:29

cp: 2019-11-19 08:15:36