Vil du jobbe som forsker hos oss?

Vi søker etter forskere for å styrke våre strategiske forskningsområder: Styring og innovasjon i offentlig sektor og Fremtidens helse- og velferdstjenester. ​

Andre sentrale forskningsfelt er utdanning, migrasjon og samfunnsvitenskapelig klimaforskning.
 
Du vil inngå i et godt kollegialt arbeidsmiljø og et spennende flerfaglig forskningsmiljø. Du vil få være med på å initiere og gjennomføre forskning innenfor ditt kompetanseområde og å delta i utvikling av forskningsområder ved avdelingen og i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. Du vil få muligheten til å jobbe med oppdragsforskning på samfunnsaktuelle problemstillinger.
 
Vi ønsker søknader fra engasjerte og initiativrike unge forskertalent og etablerte forskere med samfunnsfaglig bakgrunn, fortrinnsvis med doktorgrad.  Du må ha interesse for anvendt forskning, gode analytiske evner, stor fleksibilitet og innsatsvilje. Du må kunne arbeide selvstendig og bidra godt i prosjektbaserte og flerfaglige team. Vi benytter et bredt spekter av metoder og det er et fortrinn om du behersker kvantitative forskningsmetoder, som analyse av registerdata, og har erfaring med gjennomføring av eksperimenter.
 
Søkere vil bli vurdert etter faglig produksjon og leveringsdyktighet, forskningsprofil, evne til prosjektinnhenting, samarbeidsevner og lagånd. Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk og engelsk vektlegges.
 
Vi kan tilby selvstendige forskningsoppgaver, og gode muligheter for utvikling av egen kompetanse i et flerfaglig, universitetsnært, dynamisk og godt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsvilkår.
 
Utfyllende opplysninger kan fås ved henvendelse til forskningsdirektør Ingrid Helgøy, tlf. 55 58 38 71 / e-post ihel@norceresearch.no, eller personal- og administrasjonsleder Renate S. Lien, tlf. 55 58 38 62 / e-post reli@norceresearch.no.
 
Dersom du kan tenke deg å jobbe som oppdragsforsker hos oss, send en åpen søknad på epost til rokkansenteret@uni.no. Søknad må inneholde søknadsbrev m/detaljert CV som inneholder oversikt over prosjekterfaring og fullstendig publikasjonsliste.

 

Uni Research Rokkansenteret er en avdeling i Uni Research AS. Uni Research er fra 1. januar en del av forskningskonsernet NORCE. NORCE består av forskningsinstituttene Uni Research AS, Christian Michelsens Research AS, International Research Institute Stavanger AS, Agderforskning AS og Teknova AS.

Rokkansenteret utfører forskning innenfor et vidt felt av samfunns- og kulturforskning. Forskningen er prosjektbasert og hovedsaklig finansiert av forskningsrådet og offentlige oppdragsgivere. Sammen med IRIS Samfunn og Agderforskning vil Rokkansenteret fra 2019 utgjøre samfunnsavdelingen i NORCE. I den nye avdelingen vil det være om lag 100 medarbeidere. 


10. august 2018 09:59

cp: 2019-12-04 11:17:35