Om personen

Utdanning:
Cand. Psychol
Dr. psychol
Spesialist i klinisk psykologi

Forskningsområde/kompetanseområde:
Psykosomatikk, stress, psykonevroendokrinologi, hjerne og atferd, psykiske lidelser

Publikasjoner

Artikler

cp: 2018-12-19 12:17:01