Om personen

Arild Aakvik har dr.grad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen 1999. Han har hovedstilling som professor ved samme institutt.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

  • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil Prioritization and the Elusive Effect on Welfare - A Norwegian Health Care Reform Revisited. Institutt for økonomi 2014. 30 sider
  • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Monstad, Karin Evaluating a National Labour and Welfare Administration Reform (NAV). Institutt for økonomi 2014. 40 sider
  • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul Does variation in GP practice matter for the length of sickness absenteeism? A multilevel analysis based on Norwegian GP--patient data. Dept. of Economics, UiB 2008. 23 sider
  • Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul Does variation in GP practice matter for the length of sickness absenteeism? A multilevel analysis based on Norwegian GP--patient data. Dept. of Economics, UiB 2008. 23 sider
  • Grasdal, Astrid; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Dahl, Svenn-åge Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. Institutt for økonomi, UiB 2007. 45 sider

Andre publikasjoner

  • Aakvik, Arild Spousal response to health shocks and deaths - effects on labor supply and social insurance. 2017.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-11-21 11:16:33