Om personen

Utdanning:
Dr psychol , spesialist i klinisk psykologi

Forsknings-/kompetanseområder:
- klinisk psykologi
- behandlingsforskning, kognitiv atferdsterapi
- angstlidelser hos barn
- barn av alkoholmisbrukende foreldre

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Thastum, Mikael Cool kids/Chilled - for å mestre den vanskelige angsten. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 20-42
  • Wergeland, Gro Janne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjåstad, Jon Fauskanger; Fjermestad, Krister; Rogde, Anja Høye Freinds-programmet - for forebygging og behandling av angst hos barn og ungdom. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. sider 43-66
  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Kodal, Arne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjelland, Ingvar; Heiervang, Einar; Øst, Lars Gøran; Hudson, Jennie L. Long-term outcome and predictors of outcome in CBT for youth anxiety. I: Innovations and future directions in the behavioural and cognitive therapies. Australian Academic Press 2016 ISBN 9781922117700.. sider 13-17
  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Nordanger, Dag Øystein Utviklingstraumer som forståelsesramme for tiltak for barn av rusmisbrukere. I: Familier i motbakke. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2.. sider 159-170
  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Trondsen, Marianne Vibeke; Gjesdahl, Siri; Bugge, Kari Elisabeth På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. I: Familier i motbakke. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2.. sider 13-25

Rapporter

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:53