Om personen

Bjarte Folkestad er PhD i statsvitenskap frå Institutt for samanliknande politikk, Universitetet i Bergen 2012.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 43-59
  • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Johannesson, Mikael Har kommunevalgkampen noen betydning?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 95-112
  • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte; Rose, Lawrence E Representational styles among county and municipal councillors. I: Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood?. Routledge 2015 ISBN 978-0-415-84348-5.. sider 95-110
  • Saglie, Jo; Folkestad, Bjarte Deltakelse i riks- og lokalpolitikk: to sider av samme sak?. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3.. sider 107-128
  • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. I: Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-391-6.. sider 27-49

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Førland, Oddvar; Folkestad, Bjarte Tillit og mistillit til velferdsstatens tjenester. 2017.
  • Førland, Oddvar; Folkestad, Bjarte Trust and distrust towards the Norwegian health and and social services. 2017.
  • Tuntland, Hanne; Kjeken, Ingvild; Førland, Oddvar; Langeland, Eva; Aaslund, Mona Kristin; Espehaug, Birgitte; Folkestad, Bjarte; Aas, Eline; Kjerstad, Egil; Jacobsen, Frode F. Hverdagsrehabilitering - forskningsresultater fra to norske studier. 2017.
  • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister i norske kommuner: noe om variasjoner mellom og innenfor kommunene ved kommunevalgene 2011-2015.. 2016.
  • Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin; Selle, Per Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-11-22 04:17:12