Om personen

Bjarte Folkestad er statsvitar med hovudfag i samanliknande politikk frå Universitetet i Bergen 2005 og han har doktorgrad i samanliknande politikk frå Universitetet i Bergen i 2012. Folkestad har vore forskar ved Rokkansenteret sidan 2012, og tidlegare forskingsassistent ved Rokkansenteret 2006-2007. Folkestad sine forskingsinteresser omfattar val, lokaldemokrati, politiske parti og sivilsamfunn. I tillegg har Folkestad abeid mykje med kommunal organisering og tenesteproduksjon. Av vitskapleg arbeid kan nemnast tema som: lokalval, politisk representasjon, kommunal organisering og frivillig deltaking .

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 40-60
  • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Johannesson, Mikael Har kommunevalgkampen noen betydning?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 95-112
  • Folkestad, Bjarte Politiske aktørers syn på folkeavstemning - resultater fra intervjuer. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5.. sider 123-134
  • Folkestad, Bjarte Innbyggernes oppfatninger av folkeavstemninger - resultater fra Medborgerpanelet. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5.. sider 135-146
  • Folkestad, Bjarte Alternative valgordninger ved folkeavstemninger. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5.. sider 147-161
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Førland, Oddvar; Folkestad, Bjarte Tillit og mistillit til velferdsstatens tjenester. 2017.
  • Førland, Oddvar; Folkestad, Bjarte Trust and distrust towards the Norwegian health and and social services. 2017.
  • Tuntland, Hanne; Kjeken, Ingvild; Førland, Oddvar; Langeland, Eva; Aaslund, Mona Kristin; Espehaug, Birgitte; Folkestad, Bjarte; Aas, Eline; Kjerstad, Egil; Jacobsen, Frode F. Hverdagsrehabilitering - forskningsresultater fra to norske studier. 2017.
  • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?. 2017.
  • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-02-22 23:17:15