Om personen

Dag Arne Christensen er statsviter med hovedfag i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen 1992 og han har doktorgrad fra samme institutt i 1999. Christensen har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret og tidligere Senter for samfunnsforskning siden 2001. Hans forskningsinteresser og erfaring omfatter studier av politisk deltakelse, representativitet, holdningsdannelse, valgsystemer, kvantitativ metode og eksperimentelle forskningsdesign. Hans vitenskapelige arbeider tar særlig for seg valgdeltakelse, tilfredshet med offentlige velferdstjenester, og ulike sider ved innbyggernes reaksjoner på terrorhendelser.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Christensen, Dag Arne; Lindén, Tord Skogedal; Ytre-Arne, Brita; Aars, Jacob Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852. 238 sider.
 • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4. 334 sider.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. 348 sider.

Bokkapitler

 • Hansen, Hans-Tore; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Klagegapet, isfjellet og stiene. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. sider 40-60
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Det lokale tjenestedemokratiet: skjevheter i deltakelsen. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 169-184
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 40-60
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. sider 61-78
 • Christensen, Dag Arne; Rykkja, Lise H.; Aars, Jacob Counterterrorist Legislation and Beliefs in Democracy: A Longitudinal Study. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 303-321
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Rykkja, Lise H. Counterterrorist legislation and beliefs in democracy: A longitudinal study. 2017.
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Terror og toleranse. 2017.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne; Rykkja, Lise H. Ruling out democracy? Counterterrorist legislation and citizens’ support for democratic government.. 2016.
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister i norske kommuner: noe om variasjoner mellom og innenfor kommunene ved kommunevalgene 2011-2015.. 2016.
 • Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne Does democracy decrease fear of terrorism?. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:47