Om personen

Utdanning:
Dr. psychol. Spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi.

Forsknings-/kompetanseområde:
Traumepsykologi, herunder

  • kulturperspektiver
  • komplekse traumer hos barn og unge

Internasjonalt arbeidet i forhold til ofre av krig og politisk vold.


Dag Ø. Nordanger har, sammen med Hanne C. Braarud, fått Bjørn Christiansens minnepris for et særlig betydningsfullt faglig bidrag og beste artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2011.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

Se alle publikasjoner i CRIStin

Publikasjoner

Forskningstema