Om personen

Egil Kjerstad er samfunnsviter med doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen i 2002. Kjerstad har arbeidet som forsker ved Uni Research Rokkansenteret siden 2011. I avhandlingen studerte han bruken og virkningene av ulike former for økonomiske incentiver i offentlig sektor, med vekt på helsesektoren.  Kjerstad sine forskningsinteresser og erfaring omfatter mer generelt studier av offentlige myndigheter og forvaltning innenfor sentrale velferdspolitiske områder som helse, pleie- og omsorg og utdanning. Studiene er i overveiende grad basert på kvantitative analyser forankret i incentiv- og kontraktsteori. De vitenskapelige arbeiderne tar typisk for seg virkningene av reformer innen offentlig sektor.  Sentrale spørsmål i så måte er hvordan endringer i styrings-,  regulerings- og samordningsregimer lokalt og sentralt påvirker atferd til individer og organisasjoner.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Tuntland, Hanne; Kjeken, Ingvild; Førland, Oddvar; Langeland, Eva; Aaslund, Mona Kristin; Espehaug, Birgitte; Folkestad, Bjarte; Aas, Eline; Kjerstad, Egil; Jacobsen, Frode F. Hverdagsrehabilitering - forskningsresultater fra to norske studier. 2017.
  • Kjerstad, Egil Hverdagsrehabilitering i Voss kommune: Resultatene fra den økonomiske evalueringen. 2016.
  • Kjerstad, Egil Hverdagsrehabilitering i Voss kommune - resultatene fra en økonomisk evaluering. 2016.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-11-21 12:16:17