Om personen

Elisabeth Angell er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo 1993.

Publikasjoner

Artikler

Bøker

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689. 352 sider.
 • Eikeland, Sveinung; Selle, Per; Angell, Elisabeth Nordområdepolitikken sett fra nord. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3. 391 sider.

Bokkapitler

 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung Samepolitikken i den nye utviklingen i nord. I: Nordområdene i endring - Urfolkspolitikk og utvikling. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205497689.. sider 13-37

Rapporter

 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit; Lindén, Tord Skogedal Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer». Uni Research Rokkan Centre 2017. 80 sider Rapport - Rokkansenteret(1)
 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling. Uni Research Rokkansenteret 2017. 78 sider Rokkansenteret rapport(5)
 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedssutvikling. Uni Research Rokkansenteret 2017. 80 sider Rokkansenteret rapport(4)
 • Angell, Elisabeth; Flo, Yngve; Grimsrud, Gro Marit The rural and regional policy of Norway. Institutions, development features and current instruments.. Uni Research Rokkan Centre 2016. (ISBN 978-82-8095-108-3) 74 sider
 • Alteren, Gro; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Buanes, Arild; Aanesen, Margrethe Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. Norut Tromsø 2008. (ISBN 978-82-7492-206-8) 94 sider

Andre publikasjoner

 • Grimsrud, Gro Marit; Angell, Elisabeth Attraktive og bærekraftige småbyer? Om småbyers erfaring med nasjonale forventninger til by- og tettstedsutvikling. 2018.
 • Grimsrud, Gro Marit; Angell, Elisabeth Går vinninga opp i spinninga? Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling. 2018.
 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit Small town dilemmas. 2018.
 • Angell, Elisabeth Småkommuners arbeid med næringsutvikling. 2018.
 • Nygaard, Vigdis; Angell, Elisabeth; Per, Selle Industrial development in the North-Sami indigenous interests between globalization and self-determination. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-11-13 05:15:40