Om personen

Endre Tvinnereim er statsviter med doktorgrad fra Harvard University (2005) og cand.mag fra UiB i russisk og lingvistikk (1997). Han forsker på hva folk tenker og mener om klimaendringer og energiformer, bl.a. ved hjelp av survey-eksperimenter og kvantitativ tekstanalyse, og på hvordan ordninger med kvotetak for industrien virker i praksis. Tvinnereim leder klima- og miljøgruppen i Norsk Medborgerpanel og Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) ved UiB/Uni. Han arbeidet tidligere som redaktør og senioranalytiker i Thomson Reuters Point Carbon (2006-11) og har vært Expert Reviewer for IPCCs femte hovedrapport (2014).

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Tvinnereim, Endre; Austgulen, Marthe Hårvik Når det snakkes om klima, bør vi se oljearbeideren i rommet. Yrke, arbeidsplass og holdninger til klimaendringer. I: Klima, medier og politikk. Abstrakt forlag 2014 ISBN 978-82-7935-363-8.. sider 317-334

Rapporter

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-09-26 19:16:25