Om personen

Endre Tvinnereim er interessert i hvordan holdninger til klimaendringer og energispørsmål varierer mellom land og innad i land. Metodemessig bruker jeg surveyeksperimenter og kvantitativ tekstanalyse. Dessuten forsker jeg på karbonpriser. Jeg leder klima- og miljøgruppen ved Norsk Medborgerpanel og er med i ledelsen til UiB sitt Senter for klima og energiomstilling (CET).

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Tvinnereim, Endre; Austgulen, Marthe Hårvik Når det snakkes om klima, bør vi se oljearbeideren i rommet. Yrke, arbeidsplass og holdninger til klimaendringer. I: Klima, medier og politikk. Abstrakt forlag 2014 ISBN 978-82-7935-363-8.. sider 317-334

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Velle, Liv Guri; Grimsrud, Kristine M.; Jansen, Eystein; Lee, Hanna; Sobolowski, Stefan Pieter; Tvinnereim, Endre; Vandvik, Vigdis Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts.. 2017.
  • Tvinnereim, Endre; Fløttum, Kjersti; Lægreid, Ole Martin Norwegian citizens' conception of energy and energy transition. 2017.
  • Tvinnereim, Endre Holdninger til miljø og klima: Medborgerpanelet, surveyeksperimenter og åpne spørsmål. 2016.
  • Tvinnereim, Endre Empirical record of emissions under cap-and-trade and public understanding of climate solutions using open-ended survey questions. 2016.
  • Tvinnereim, Endre Åpne surveysvar og kvantitativ tekstanalyse. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-11-20 10:16:27