Om personen

Endre Tvinnereim er interessert i hvordan holdninger til klimaendringer og energispørsmål varierer mellom land og innad i land. Metodemessig bruker jeg surveyeksperimenter og kvantitativ tekstanalyse. Dessuten forsker jeg på karbonpriser. Jeg leder klima- og miljøgruppen ved Norsk Medborgerpanel og er med i ledelsen til UiB sitt Senter for klima og energiomstilling (CET).

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Tvinnereim, Endre; Austgulen, Marthe Hårvik Når det snakkes om klima, bør vi se oljearbeideren i rommet. Yrke, arbeidsplass og holdninger til klimaendringer. I: Klima, medier og politikk. Abstrakt forlag 2014 ISBN 978-82-7935-363-8.. sider 317-334

Rapporter

  • Corner, Adam; Arnold, Annika; Böhm, Gisela; Mays, Claire; Pidgeon, Nicholas; Poumadère, Marc; Scheer, Dirk; Sonnberger, Marco; Steentjes, Katharine; Tvinnereim, Endre European Perceptions of Climate Change - Six Recommendations for Public Engagement.. Climate Outreach 2017. 10 sider
  • Tvinnereim, Endre; Quillfeldt, C.v. Klimaendringer på Svalbard: effekter på naturmangfold og konsekvenser for den fremtidige naturforvaltningen. Norsk Polarinstitutt 2016. 25 sider
  • Tvinnereim, Endre Kvotehandel: Flaggskip i dødvanne. Norsk Klimastiftelse 2013. 4 sider

Andre publikasjoner

  • Velle, Liv Guri; Grimsrud, Kristine M.; Jansen, Eystein; Lee, Hanna; Sobolowski, Stefan Pieter; Tvinnereim, Endre; Vandvik, Vigdis Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts.. 2017.
  • Tvinnereim, Endre; Fløttum, Kjersti; Lægreid, Ole Martin Norwegian citizens' conception of energy and energy transition. 2017.
  • Tvinnereim, Endre Aksept for lavutslippstiltak: Data, metoder og modeller. 2017.
  • Tvinnereim, Endre Storms, ice and conspiracies: Explaining what people in four European countries associate with climate change. 2017.
  • Tvinnereim, Endre Topic modeling of multi-language, open-ended survey responses. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2018-01-17 18:16:32