Om personen

Even Bakke Korsvik er mastergradsstudent ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er knyttet til prosjektet  "Nærpolitireformen- gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser"

cp: 2019-08-22 09:15:52