Om personen

Forskningsfelt:

  • Marin bioteknologi
  • Bioprospektering
  • Enzymidentifisering
  • Enzymoptimalisering
  • Proteinproduksjon
  • Molekylærbiologi

Kompetanse: Vi ønsker å tilby bioteknologiske løsninger for den bio-baserte marine industrien. Vårt hovedfokus er på å utvikle enzymer etter industriens behov. Vi jobber derfor med å lete etter nye enzymer, men også å optimalisere eksisterende enzymer. 

Metoder: Bioprospektering. Funksjonell screening av enzymaktivitet. State-of-the-art rekombinant kloning. Heterolog uttrykking av proteiner i prokaryote og eukaryote systemer. Enzymproduksjon. Aktivitetstesting av enzymer. Utvikling av enzymassay. Proteinrensing. Immunoblotting. Lab og prosjektadministrajon.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Andre publikasjoner

Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:27