Om personen

Gro Marit Grimsrud tok hovedfag i geografi i 1989 ved Universitetet i Bergen, og disputerte i 2012, samme sted, med avhandling om flytting mellom by og land i Norge. Grimsrud ble ansatt som forsker ved Rokkansenteret i 2015. Hun har ellers lang erfaring som forsker ved NIBR, Østlandsforskning og Møreforsking, og har også hatt undervisningsstillinger ved Høgskolen i Lillehammer og Universitetet i Bergen. Grimsrud er særlig opptatt av sentrum-periferi relasjoner innenfor forskningsfeltene nasjonal og internasjonal migrasjon, demografi, arbeidsmarked, næringsutvikling, by- og regionutvikling og kjønnsstudier.

Publikasjoner

Artikler

 • Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Nesse, Jon Gunnar; Nilsen, Etty; Yttredal, Else Ragni; Årethun, Torbjørn Kampen om kompetanse – innovasjon og rekrutteringsutfordingar i regionalt perspektiv. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). s. 10-16

Bokkapitler

Rapporter

 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit; Lindén, Tord Skogedal Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer». Uni Research Rokkan Centre 2017. 80 sider Rapport - Rokkansenteret(1)
 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling. Uni Research Rokkansenteret 2017. 78 sider Rokkansenteret rapport(5)
 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedssutvikling. Uni Research Rokkansenteret 2017. 80 sider Rokkansenteret rapport(4)
 • Grimsrud, Gro Marit; Munkejord, Mai Camilla Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid. Uni Research Rokkansenteret 2016. 77 sider
 • Angell, Elisabeth; Flo, Yngve; Grimsrud, Gro Marit The rural and regional policy of Norway. Institutions, development features and current instruments.. Uni Research Rokkan Centre 2016. (ISBN 978-82-8095-108-3) 74 sider

Andre publikasjoner

 • Grimsrud, Gro Marit De sa opp jobben og flyttet til bygd med 800 innbyggere: – Flere bør ta sjansen, mener forsker. 2018.
 • Grimsrud, Gro Marit; Angell, Elisabeth Attraktive og bærekraftige småbyer? Om småbyers erfaring med nasjonale forventninger til by- og tettstedsutvikling. 2018.
 • Grimsrud, Gro Marit Small towns in rural regions. 2018.
 • Grimsrud, Gro Marit; Angell, Elisabeth Går vinninga opp i spinninga? Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling. 2018.
 • Boge, Jeanne Helene; Munkejord, Mai Camilla; Grimsrud, Gro Marit Russian and Finnish nursing staff’s language challenges in a nursing home in Finnmark. 2018.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:54