Publikasjoner

Artikler

Bokkapitler

Rapporter

  • Hægland, Håkon; Kaufmann, Roland; Aavatsmark, Ivar Sammenligning av fasegrensekurver for blandinger av karbondioksid og alkaner beregnet med GERG-2008 og Peng-Robinson PPR78. Uni Research CIPR 2018. 48 sider

Andre publikasjoner

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:48