Om personen

Hilde Danielsen tok doktorgrad innen kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun har vært tilsatt ved Rokkansenteret og tidligere Senter for samfunnsforskning siden 2000. Danielsen arbeider bredt med både humanistiske og samfunnsvitenskapelige problemstillinger og har publisert både historiske og samtidsbaserte studier. Hun leder forskningsprosjektet Parenting Cultures in Plural Norway, finansiert av Norges Forskningsråd. Hun har hovedsakelig tre forskningsfelt: urbanitet, plass, inklusjon og eksklusjon, sosiale bevegelser og kulturelle og sosiale perspektiv på velferd og helse. Hun har en gjennomgående interesse for temaer som familieliv, kjønn og likestilling, forholdet mellom velferdsstaten og borgerne og hvordan endring skjer.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita Gendered Citizenship: The Politics of Representation. I: Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 9781137517647.. sider 1-14
 • Danielsen, Hilde; Holtsmark, Sven Gabriel; Kasiyan, Anastasija; Nielsen, Jens Petter; Rotihaug, Ingunn; Rønning, Ole Martin Sovjetunionen og norsk arbeiderbevegelse. I: Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917-2014. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.. sider 136-172
 • Danielsen, Hilde Pasjonert politikk - danningen av den frigjorte kvinnen på 1970-tallet. I: Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0081-4.. sider 21-60
 • Danielsen, Hilde Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. I: Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0081-4.. sider 7-20
 • Mühleisen, Wencke; Danielsen, Hilde State-recommended couple sexuality. I: Gender and change : power, politics and everyday practices. Karlstad University Press 2012 ISBN 978-91-86637-05-7.. sider 9-22
Alle bokkapitler

Rapporter

 • Ludvigsen, Kari; Danielsen, Hilde Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helse- og omsorgssektoren; veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?. Uni Research Rokkansenteret 2014. (ISBN 978-82-8095-093-2) 101 sider
 • Danielsen, Hilde Med barn i byen. Foreldreskap, plass og identitet. Universitetet i Bergen 2006. 287 sider

Andre publikasjoner

 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Danielsen, Hilde The Politics of Inclusion. Parents Domesticating Difference and Mutual Belonging in Norway.. 2018.
 • Danielsen, Hilde; Sundsbø, Astrid Ouahyb; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Foreldreskap i det mangfoldige Norge. Fagdag for Bergen kommune. 2018.
 • Danielsen, Hilde Birthday Parents.. 2018.
 • Danielsen, Hilde Bursdagsfilm og presentasjon. 2018.
 • Danielsen, Hilde; Sundsbø, Astrid Ouahyb Filmvisning og diskusjon. 2018.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:25