Om personen

Ingrid Helgøy er Dr.Polit i statsvitenskap fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen 1998.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Børhaug, Kjetil; Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn; Lotsberg, Dag Øyvind; Ludvigsen, Kari Styring, organisering og ledelse i barnehagen. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-1007-7. 237 sider.
 • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8. 241 sider.

Bokkapitler

 • Ervik, Rune; Helgøy, Ingrid Policy paradigms and ideological frames in British and Norwegian ageing policy processes. I: The Making of Ageing Policy: Theory and Practice in Europe. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781781952474.. sider 179-204
 • Ervik, Rune; Helgøy, Ingrid; Lindén, Tord Skogedal Strategies to meet long-term care needs in Norway, the UK and Germany: a changing mix of institutional responsibility. I: The Making of Ageing Policy: Theory and Practice in Europe. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781781952474.. sider 231-256
 • Helgøy, Ingrid; Aars, Jacob Introduksjon. I: Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.. sider 5-24
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne Dåsvatn Statlig og kommunal styringskapasitet i skolen - en sammenligning av England og Norge. I: Flernivåstyring og demokrati. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0771-8.. sider 47-72

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Fløtten, Tone; Helgøy, Ingrid; Skule, Sveinung; Storsul, Tanja Norges gull må være tilgjengelig for forskning. 2017.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus Dropout prevention policies in the transition between lower and upper secondary school.. 2016.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus Dropout policies in the transition between lower and upper secondary school in Norway. 2016.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Hope, Kristin Lofthus Governance capacity for reducing dropout from upper secondary education. 2016.
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Empowered or Accountable? Policy-making at school-level in order to increase parental participation in school. 2015.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:36