Om personen

Ivar Eimhjellen er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 2014. Eimhjellen har jobbet på Uni Research Rokkansenteret siden 2009. Han har også i denne perioden vært tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, og er nå forskningskoordinator for dette senteret i Bergen. Eimhjellen har jobbet særlig med temaer knyttet til sosiale medier, sivilsamfunn, kollektiv handling, frivillighet, integrering og sosialt entreprenørskap. Metodisk jobber han med innsamling og analyse av både kvantitative og kvalitative data. Han har publisert vitenskapelige artikler, bokkapitler og rapporter basert på sin forskning.


 

Publikasjoner

Artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Eimhjellen, Ivar New forms of civic engagement. Implications of social media on civic engagement and organization in Scandinavia.. I: Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3.. sider 135-152
  • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639.. sider 25-65
  • Eimhjellen, Ivar Refleksiv institusjonalisering. Nytt frivillig engasjement i brytningen mellom endring og stabilitet. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420.. sider 211-234
  • Eimhjellen, Ivar Flyktningengasjement i sosiale medier. Et mediepraksisperspektiv på flyktningsituasjonen i 2015. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420.. sider 189-210
  • Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn Demokratisering av deltakelse gjennom sosiale medier. Sosial ulikhet i nordmenns digitale samfunnsengasjement. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420.. sider 63-100
Alle bokkapitler

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Eimhjellen, Ivar Kollektiv handling i digitale medier – nye digitale skilje?. 2018.
  • Eimhjellen, Ivar Sivilsamfunn og integrering. 2018.
  • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. 2017.
  • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. 2017.
  • Eimhjellen, Ivar Frivilligliv og integrering - kunnskap frå ferske forskingsprosjekt.. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:35