Om personen

Kompetanse

Utdannet med Doktorgrad i generell mikrobiologi ved Universitetet i Bergen. Har jobbet med særlig interesse for varmeelskende mikroorganismer og deres fysiologi og fylogeni. Har jobbet med genomsekvenseringen av den metanoksiderende bakterien Methylococcus capsulatus. Jobber nå med utvikle kommersielle enzymer fra varmeelskende mikroorganismer.

Interesser

Mikroorganismers fysiologi og fylogeni. Industriell utnyttelse av mikroorganismer og produkter fra dem.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Andre publikasjoner

  • Garcia-Moyano, Antonio; Larsen, Øivind; Bjerga, Gro Elin Kjæreng A new versatile shuttle vector for genome engineering of Bacillus subtilis by the CRISPR/Cas9 system. 2018.
  • Larsen, Øivind; Arsin, Hasan; Stokke, Runar; Garcia-Moyano, Antonio; Puntervoll, Pål; Leiros, Ingar; Smalås, Arne O.; Steen, Ida Helene; Bjerga, Gro Elin Kjæreng Discovery of proteases for bioconversion of marine biomass. 2017.
  • Larsen, Øivind; Garcia-Moyano, Antonio; Bjerga, Gro Elin Kjæreng Optimizing the identification of new proteases on industry-relevant substrates. 2016.
  • Larsen, Øivind; Garcia-Moyano, Antonio; Bjerga, Gro Elin Kjæreng Optimizing the identification of new proteases on industry-relevant substrates. 2016.
  • Larsen, Øivind; Garcia-Moyano, Antonio; Arsin, Hasan; Puntervoll, Pål; Kleivdal, Hans Torstein; Bjerga, Gro Elin Kjæreng Enzyme discovery and development for biomass conversion in the marine bio-based industry. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:57