Publikasjoner

Artikler

  • Blinkenberg, Jesper Kompis til besvær. Utposten 2015 (2). s. 55-55
  • Blinkenberg, Jesper Mer enn klippfisk. Rapport fra Portugal. Utposten 2012 ; Volum 41 (4). s. 32-36
  • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Flingtorp, LD; Linnerud, EL; Nielsen, BK; Thesen, Janecke Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten 2011 (7).
  • Blinkenberg, Jesper; Hunskår, Steinar Elektronisk kommunal beredskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ; Volum 129 (16). s. 1624-1627
  • Blinkenberg, Jesper; Hunskaar, Steinar Elektronisk kommunal beredsskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ; Volum 129. s. 1624-1627
Alle artikler

Bøker

Bokkapitler

  • Blinkenberg, Jesper Allergiske reaksjoner. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. sider 183-188

Rapporter

Alle rapporter

Andre publikasjoner

Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:58