Om personen

Kjell Vaage er professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen.

Publikasjoner

Rapporter

  • Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul; Vaage, Kjell Teachers' sickness absence in primary schools: A panel data multilevel analysis. Department of Economics 2010. 30 sider
  • Grasdal, Astrid; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Dahl, Svenn-åge Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. Institutt for økonomi, UiB 2007. 45 sider
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:31