Om personen

Utdanning:
dr. psychol.

Forsknings-/kompetanseområde:
- mobbing
- barns tilpasning til skilsmisse
- structural equation modeling (SEM)
- item response theory (IRT)

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan Mobbing i skolen – grunnleggende fakta og tiltak med Olweusprogrammet.. I: Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-46398-1.. sider 372-398

Rapporter

  • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-056-8) 244 sider
  • Tharaldsen, Kjersti; Slåtten, Hilde; Hancock, Charlotte; Bru, Lars Edvin; Breivik, Kyrre Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-058-2) 105 sider
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Slåtten, Hilde; charlotte, hancock; Bru, Edvin; Breivik, Kyrre Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak.. Læringsmiljøsenteret 2017. (ISBN 978-82-7578-058-2) 116 sider
  • Olweus, Dan; Breivik, Kyrre; Solberg, Mona Elin Langtidseffekter av Olweusprogrammet mot mobbing i norske skoler - en ny storskala studie. Uni Research Helse, RKBU Vest 2015. 21 sider
  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan; Endresen, Inger The Adjustment of Children and Adolescents in Different Post-Divorce Family Structures. A Norwegian Study of Risks and Mechanisms. Universitetet i Bergen 2008. (ISBN 978-82-308-0547-3) 197 sider

Andre publikasjoner

  • Lehmann, Stine; Monette, Sebastien; Egger, Helen; Breivik, Kyrre; Young, David; Davidson, Claire; Minnis, Helen The Reactive Attachment and Disinhibited Social Engagement Disorder Assessment (RADA) Interview -Development and Validation. 2018.
  • Breivik, Kyrre; Olweus, Dan; Endresen, Inger Does the Quality of Parent-Child Relationships Mediate the Risk for Problem Behavior Among Adolescents in Single Parent Families?. 2009.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Publikasjoner

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:17:07