Om personen

Mai Camilla Munkejord tok hovedfag i sosialantropologi i 2002 disputerte med en tverrfaglig doktorgrad i samfunnsvitenskap i 2009, begge deler ved Universitetet i Tromsø. Munkejord har arbeidet som forsker ved Rokkansenteret siden 2012. Hun har samtidig en bistilling som professor i samfunnsvitenskap ved Institutt for sosialt arbeid og barnevern (IBSA) ved Universitetet i Tromsø. I ph.d.-avhandlingen gjorde hun en studie av motstrømsflytting til Finnmark med vekt på kjønnede analyser av hverdagsliv, lokalsamfunn, arbeidslivstilknytning, flerstedstilknytning, mobile praksiser og bolyst. I den påfølgende postdoktorstudien forsket hun på innvandrerentreprenørskap i Finnmark med fokus på tematikker som motivasjoner og erfaringer med å starte og drive egen virksomhet på et mindre sted, samt tema som lokale og transnasjonale praksiser og betydninger av romlig tilknytning.

Munkejord jobber i dag på tre prosjekt: hun leder Ageing at home (RFF Nord), om hjemmebasert eldreomsorg i utkantstrøk; hun leder en arbeidspakke i Multicare (HelseVel) om ulike aspekter ved den økende graden av flerkulturelle personalgrupper ved norske sykehjem (stikkord er rekruttering, språklæring, hierarkisering og omsorgsarbeid). I tillegg er hun via sin bistilling ved UiT faglig leder for ALIN (arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) som er et strategiske samarbeidsprosjekt mellom UiT og NAV. Hun har også publisert på tema som kjønn, rural maskulinitet, migrasjon, sted/tilhørighet, work-life balance og migrant care workers.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

  • Munkejord, Mai Camilla Lokalsamfunnets betydning i innvandreres fortellinger om å starte egen virksomhet. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 9788202514310.. sider 430-446
  • Munkejord, Mai Camilla Rural immigrant entrepreneurship: An arena for new constructions of gender in Finnmark, northernmost Norway. I: Remapping Gender, Place and Mobility: Global Confluences and Local Particularities in Nordic Peripheries. Ashgate 2015 ISBN 978-1-4724-2969-8.. sider 159-173
  • Munkejord, Mai Camilla Stories of Butterflies in Winterland: Representations of Northern Coastal Realities in Norway. I: Gender and Rural Migration. Realities, Conflict and Change. Routledge 2014 ISBN 0415817382.. sider 23-41

Rapporter

  • Grimsrud, Gro Marit; Munkejord, Mai Camilla Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid. Kartlegging av bruk av kunnskap fra Distriktssenteret og eksempler på nyskapende arbeid. Uni Research Rokkansenteret 2016. 77 sider

Andre publikasjoner

  • Munkejord, Mai Camilla Migrant care workers in Norwegian nursing homes. Findings from a study in Finnmark.. 2017.
  • Munkejord, Mai Camilla ForKommune - Nytt forskningsprogram for kommunene. 2017.
  • Munkejord, Mai Camilla ForKommune - nye forskningsmuligheter for kommunal sektor. 2017.
  • Munkejord, Mai Camilla Ageing and care policies in Norway. 2017.
  • Munkejord, Mai Camilla; Schönfelder, Walter; Eggebø, Helga Home-based care for the elderly in remote parts of Northern Norway. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2017-09-26 07:15:27