Om personen

Utdanning:
Cand.med, spesialist i barne-og ungdomspsykiatri, dr. med.

Forsknings-/kompetanseområde:
- barn og unges psykiske helse i primærhelsetjenesten
- barn som pårørende
- kvalitative forskningsmetoder i helseforskning

Doktorgradsavhandling:
Et eple om dagen: eldre småforbrukere av helsetjenester. [Bergen]: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, 1996

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

  • Vik, Kari; Hafting, Marit From the outside looking in” A phenomenological study of postnatal depression, mother-infant interaction and video guidance. Unipub forlag 2010. (ISBN 978-82-8072-959-0)Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo(1035)

Andre publikasjoner

  • Gullbrå, Frøydis; Hafting, Marit; Smith-Sivertsen, Tone; Rørtveit, Guri Fastlegen i møte med barn som pårørande. Presentasjon av doktorgradsarbeid. 2017.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:32