Om personen

Marry-Anne Karlsen har PhD i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen 2015 og hovedfag i samfunnsgeografi fra samme sted 2006. Karlsens faglige interesser er i skjæringspunktet mellom migrasjonskontroll og velferdspolitikk og hun har blant annet forsket på såkalte irregulære migranters tilgang til helsetjenester, og hvordan velferdspolitiske og forvaltningsmessige rammer påvirker relasjonen mellom lokalsamfunn og asylmottak. Karlsen er for tiden postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen.

Publikasjoner

Artikler

Bokkapitler

  • Karlsen, Marry-Anne; Thomas, Felicity Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 477 2.
  • Karlsen, Marry-Anne Migration control and children's access to healthcare. I: Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 477 2.. sider 134-158
  • Karlsen, Marry-Anne Når helsevesenet blir en del av migrasjonskontrollen – etiske og praktiske dilemmaer for helsepersonell. I: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk 2015 ISBN 978-82-05-48425-2.. sider 128-145

Rapporter

Andre publikasjoner

  • Karlsen, Marry-Anne Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. 2015.
  • Karlsen, Marry-Anne Helsepersonell som grensekontrollører. 2015.
  • Karlsen, Marry-Anne Helsehjelp for papirløse. 2015.
  • Karlsen, Marry-Anne Enacting the border in the medical encounter. 2014.
  • Karlsen, Marry-Anne Irregulære migranter i velferdsstaten: juridiske og sosiale utfordringer.. 2014.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter