Om personen

Forskningstema: Økotoksikologi, mikroplast

Forskningsfelt: Økotoksikologi, organiske miljøgifter, multiple stressorer innen marin økologi, miljøundersøkelser, mikroplast-analyser

Teknikker og kompetanse: Toktledelse, prosjektledelse, presentasjonsteknikk. Mikroplast ekstraksjon og analyser (MPSS, FTIR), marin prøvetakning av sediment, vannsøyle og biota, strømmåling ASCP, passive prøvetakere for organiske og uorganiske forbindelser (DGT og SPMD), statistikk, cellekultur-arbeid og metoder (farging, Western-blot, confocal microscopy), RIA, microarray, RT-qPCR, Dyreadferdstesting, adferdsanalyse, genomikk og molekylære metoder. Felasa-C godkjent for forsøk med dyr.

Publikasjoner

Artikler

Rapporter

  • Velle, Gaute; Haave, Marte; Espedal, Espen Olsen; Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian Franz Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015. Uni Research Miljø LFI 2016. 59 sider
  • Haave, Marte; Velle, Gaute Gjennomgang av kjemiske målinger i vann fra 2010 til 2016 ved Bergen Lufthavn. Uni Research Miljø SAM-Marin 2016.
  • Haave, Marte; Johansen, Per-Otto Undersøkelse av miljøgifter i sediment og albusnegl i Lindås 2016. Uni Research 2016. 22 sider SAM e-Rapporter(1)
  • Velle, Gaute; Haave, Marte Karlegging av elvemusling ved E134 Damåsen-Saggrenda. Uni Research AS 2016.LFI Uni Miljø(273)
  • Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per J Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås kommune 2013. Uni Research AS 2015. 142 sider SAM e-Rapporter(1-2015)
Alle rapporter

Andre publikasjoner

  • Haave, Marte Hvor kommer søppelet fra og hvordan fordeler det seg på Norskekysten?. 2018.
  • Haave, Marte; Aarekol, Ingrid Ett år etter «Plasthvalen» døde: - Den har vekket oss. 2018.
  • Haave, Marte Forskere skal øke engasjement for plastrydding. 2018.
  • Haave, Marte Urban mikroplast - arbeidet mot plast og marin forsøpling i Bergen kommune. 2018.
  • Haave, Marte Hva kan vi gjøre med plastproblemet?. 2018.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:22