Om personen

Nanna Kildal er sosiolog med magistergrad fra Universitetet i Oslo 1976.

Publikasjoner

Artikler

 • Kildal, Nanna Borgerlønn, ledighet og verdighet. Dagens næringsliv 2017. s. 28-28
 • Kildal, Nanna "Arbeidets betydning". Minerva 2015 (3). s. 65-70
 • Kildal, Nanna Den norske velferdsstaten: Fra sosiale til kontraktbaserte rettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning 2013 ; Volum 16 (2). s. 87-95
 • Kildal, Nanna; Helgøy, Ingrid; Nilssen, Even "Utvikling av en arbeidsrettet spesialistrolle i Nav". Tidsskrift for velferdsforskning 2013 ; Volum 16 (3). s. 141-156
 • Kuhnle, Stein; Kildal, Nanna Welfare Principles and Reform Trends in Norway: Towards More Conditional Social Rights?. Journal of Zhejiang University 2012 ; Volum 42 (2). s. 50-67
Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Bokkapitler

 • Kuhnle, Stein; Kildal, Nanna Velferdsstatens idégrunnlag i perspektiv. I: Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 978-82-05-50612-1.. sider 15-40
 • Ervik, Rune; Kildal, Nanna; Nilssen, Even Introduction. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 1-15
 • Ervik, Rune; Kildal, Nanna; Nilssen, Even Contractualism and the Emergence of a New Welfare Regime. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 193-209
 • Ervik, Rune; Kildal, Nanna From Collective to Individual Responsibility? Changing Problem Definitions of the Welfare State. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 93-117
 • Kildal, Nanna; Nilssen, Even New Obligation Regimes in Welfare Policies - Comparing Germany and the Scandinavian Countries. I: New Contractualism in European Welfare State Policies. Ashgate 2015 ISBN 9781472445056.. sider 119-138
Alle bokkapitler

Rapporter

 • Kildal, Nanna Velferdsforskning i Bergen. Uni Research Rokkansenteret 2016. (ISBN 978-82-8095-113-7) 50 sider
 • Helgøy, Ingrid; Kildal, Nanna; Nilssen, Even Mot en ny yrkesrolle i Nav?. Uni Rokkansnenteret Bergen 2010.Rokkansenteret Notat(1)
 • Kildal, Nanna; Kuhnle, Stein "Universal Old Age Pensions: Arguments at Time of Introduction in Canada, Mauritius and Norway". Hertie School of Governence, working papers No 6 2007.
 • Kildal, Nanna "Fra arbeidsbegrepets historie: Aristoteles til Marx". Rokkansenteret 2005. 29 sider Rokkansenteret Working Papers(3)
 • Kildal, Nanna Perspectives on Policy Transfer. The Case of the OECD. Rokkansenteret 2003. 17 sider Rokkansenteret Working Papers(13/03)
Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Kildal, Nanna "Hvor(for) forsvant velferdsforskningens normative spørsmål?". 2018.
 • Kildal, Nanna Borgerlønn: argumenter, eksperimenter og holdninger. 2018.
 • Kildal, Nanna Borgerlønn - en utopisk idé?. 2018.
 • Kildal, Nanna "Verdien av arbeid" består. 2018.
 • Kildal, Nanna Borgerlønn - nødvendig eller urealistisk?. 2017.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-10-19 03:17:19