Om personen

Nina Paarup Michelsen er samfunnsviter med mastergrad i ESST fra Universitetet i Oslo 2007. Hun holder i dag på med en doktorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Nina Har jobbet ved Uni Research Rokkansenteret siden 2014, og er del av prosjektet Lost in Translation; Govenance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary School. Hennes forskningsinterresser er i hovedsak orientert rundt feltet utdanningspolitikk.

Publikasjoner

Andre publikasjoner

  • Michelsen, Nina Paarup Implementing National Efforts: Increasing the Completion Rate of Upper Secondary School in Norway. 2018.
  • Michelsen, Nina Paarup; Homme, Anne, Dåsvatn Changing Tack, Piloting Pupils: How Organizational Foundation Impact Local Adaptation of National Efforts1. 2018.
  • Michelsen, Nina Paarup Interorganizational Relationships in Public Administration- A Utopien Conquest?. 2017.
  • Michelsen, Nina Paarup Changing Tack - Piloting Pupils: A Qualitative Case Study of Two Governmental Efforts Towards Increasing the Completion Rate of Upper Secondary School. 2017.
  • Michelsen, Nina Paarup Policies gone wild? Setting the educational policy agenda in Norway. 2016.
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:17