Om personen

Ole Martin Lægreid er statsviter med hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen 2012 og han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Gøteborg 2017. Lægreid har jobbet som forsker ved Rokkansenteret siden 2017. Hans avhandling studerte forholdet mellom økonomisk vekst, og drivhusgassutslipp på landnivå mellom 1970 og 2012 - og hvorvidt dette forholdet varierer mellom land med ulike politiske og institusjonelle karakteristikker (i.e., demokrati, korrupsjon, vetopunkt og sivilsamfunnsaktivitet). Hans forskningsinteresser omfatter miljø- og klimapolitikk, ressursøkonomi, miljøpsykologi og samfunnsvitenspelige metoder.

Publikasjoner

Artikler

Andre publikasjoner

  • Lægreid, Ole Martin; Tvinnereim, Endre Explaining variation in energy and emission taxes: Interactions of political economy, electoral systems, and environmental policy. 2018.
  • Tvinnereim, Endre; Fløttum, Kjersti; Lægreid, Ole Martin Norwegian citizens' conception of energy and energy transition. 2017.
  • Tvinnereim, Endre; Lægreid, Ole Martin CO2 pricing: Economics, energy security, and implications for climate models. 2017.
Se alle publikasjoner i CRIStin
cp: 2019-12-04 11:15:52