Om personen

Rebecca Lynn Radlick har doktorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2018. Doktorgradsavhandlingen hennes analyserte iverksetting av introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. Analysen tok for seg de ansvarsrelasjoner og mekanismer de kommunale programrådgiverne opplevde, samt påvirkningen dette hadde på atferden til de ansatte. For tiden arbeider Radlick på prosjektet “Resiliency at work by and for at-risk young people: Digital innovations that promote social inclusion, health, and employment” i samarbeid med Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (Oslo Universitetssykehus). Som en del av prosjektet leder hun en pilotstudie som har formål å undersøke implementeringen og effekter av et digitalt utvidet mentorprogram for flerkulturell ungdom. Radlick interesser seg særlig for problemstillinger som gjelder integrering av innvandrere, ansvarsproblematikk og iverksetting av offentlig politikk.

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:16:32