Om personen

Projects

“Modsmolt” – “Modern production of Atlantic salmon - normal development and health in intensive farming systems” – a cooperation project with the University of Bergen

The project’s focus is on research and development in order to optimise large scale smolt production of Atlantic salmon, which simultaneously ensures good fish health, good smolt quality and post-smolt life cycle. The project will through interdisciplinary research contribute to solving central bottlenecks related to technology, water quality, smolt quality and fish health under large scale industrial production. The project’s main activities wil be carried out at Marine Harvest’s fish farms in Tveitevågen and Glomfjord.

“Norsmolt” – “Optimal smolt production and post smolt performance in the High North - Seawater intermixing, low temperatures and intensive rearing” – a cooperation between Nofima Marin, University of Bergen, Norwegian Institute for Water Research and Norwegian University of Life Sciences

Production of Atlantic salmon (Salmo salar L.) juveniles and smolts in the High North is challenging, but holds many possibilities. In this initiative we aim to provide more knowledge on how to increase and optimise the production of Atlantic salmon smolts in the northernmost areas of Norway. The project will focus on seawater intermixing, low temperatures and intensive rearing and propose solutions that can make Northern Norway more self-sufficient with smolts and contribute to improved survival, growth, health and low risk of winter ulcer outbreaks in farmed salmon, both during hatchery and sea cage stages.

“INCOD” – “Industrial production of cod” – a cooperation project with several industrial partners, funded by West Coast Municipal Council (Vestlandsrådet)

Uni Environment  is involved in a project which aims to study and categorize the malformations of juvenile cod in fish farming. We will develop a quality insurance scheme and overview of the most common malformations seen in cod which can be used by the farmers.

 

Publications

Publications in Cristin (Norwegian research database)

Publications in peer-reviewed journals:

 1. Hosfeld, C. D., Handeland, S., Stefansson, S., Fivelstad, S. 2010. A dose-response study on the effects of normbaric environmental hyperoxia on Atlantic salmon (Salmo salar L.) presmolt. Aquaculture. 308:28-33.
 2. Koedijk., R., Folkvord, A., Foss, A., Pittman, K., Stefansson, S. O., Handeland, S. O., and A. Imsland. 2010. The influence of first-feeding diet on the Atlantic cod Gadus morhua phenotype: survival, development and long-term consequences for growth. J. Fish.Biol. 77:1-19.
 3. Stefansson, S. O., Imsland, A. K., and S. O. Handeland. 2009. Food-deprivation, compensatory growth and hydro-mineral balance in Atlantic salmon (Salmo salar) post-smolts in sea water. Aquaculture. 290:243-249.
 4. Diesen Hosfeld, C., Hammer, J., Handeland, S. O., Fivelstad, S., and S. O. Stefansson. 2009. Effects of fish density on growth and smoltification in intensive production of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture: 294:236-241.
 5. Handeland, S. O., Imsland, A. and Stefansson, S. O., 2008.  The effect of temperature and fish size on growth, feedintake, food conversion efficiency and stomach evacuation rate of Atlantic salmon smolts.  Aquaculture. 283:36-42.
 6. Nylund, A., Karlsbakk, E., Korsnes, K., Handeland, S. O., Martinsen, R., Mork-Pedersen, T. and K. F. Ottem. 2007. New clade of betanodaviruses detected in wild and farmed cod (Gadus Morhua) in Norway.  Arch. Virol.  153:541-547.
 7. Roth, B., Johansen, S. J., Suontama, J., Kiessling, A., Leknes, O., Guldberg, B. and Handeland, S., 2005.  Seasonal variation in flesh quality, comparison between large and small Atlantic salmon (Salmo salar) transferred into seawater as 0+ or 1+ smolts.  Aquaculture. 250:830-850.
 8. Fivelstad, S., F., Olsen, A. B., Stefansson,S. O., Handeland, S. O., Waagbø, R., Kroglund, F. and Colt. 2004. Lack of long term sublethal effects of reduced freshwater pH alone on Atlantic salmon (Salmo salar ) smolts subsequently transferred to seawater. Can. J. Fish. Aqat. Sci. 61, 511-518.
 9. Handeland, S. O., Wilkinsson, E., Sveinsbø, B., McCormick, S. D. and S. O. Stefansson.2004. Temperature influence the development and loss of seawater tolerance in two fast-growing strains of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture.  233: 513-529.
 10. Handeland, S. O., Björnsson , B. Th., Arnesen A.M. and Stefansson, S. O., 2003. Seawater adaptation and growth of post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar) of wild and farmed strains. Aquaculture. 220:367-384.
 11. Handeland, S. O., Porter, M., Björnsson B. Th and Stefansson, S. O. 2003. Osmoregulation and growth in wild and selected strains of Atlantic salmon smolts at two photoperiod regimes. Aquaculture. 222:29-43.
 12. Arnesen, A.M., Toften, H., Agustsson, T., Stefansson, S.O., Handeland, S. O. and Björnsson, B. Th. 2003. Osmoregulation, feed intake, growth, and growth hormone levels in Atlantic salmon postsmolts transferred to seawater. Aquaculture. 222:167-187.
 13. Porter, M. J. R., Duncan, N., Handeland, S. O., Stefansson, S. O. and Bromage, N. R., 2001.  Temperature, light intensity and plasma melatonin levels in juvenile Atlantic salmon.  J. Fish. Biol., 58: 431-438.
 14. Handeland, S. O. and Stefansson, S. O.,  2002. Effects of salinity acclimation on pre-smolt growth, smolting and post-smolt performance in off-season Atlantic salmon smolts (Salmo salar L.). Aquaculture. 209: 125-137.
 15. Handeland, S. O. and Stefansson, S. O., 2001. Photoperiod control and influence of body size on off-season parr-smolt transformation and post-smolt growth.  Aquaculture.,  192:291-307.
 16. Handeland, S. O., Berge, Å., Bjørnsson, B. Th., Lie, Ø. and Stefansson, S. O. 2000. Seawater adaptation of Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts at different temperatures. Aquaculture, 181: 377-396.
 17. Handeland, S. O., Berge, Å., Bjørnsson, B. Th. and Stefansson, S. O., 1998. Effects of temperature and salinity on osmoregulation and growth in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts in sea water. Aquaculture, 168: 289-302.
 18. Handeland, S. O., Järvi, T., Fernø, A. and Stefansson, S. O., 1996. Osmotic stress, antipredatory behaviour and mortality of Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts. Can. J. Aquat. Sci., 12: 2673-2680.
 19. Skilbrei, O. T. Holm, M. Jørstad, K. and Handeland, S. O. 1994. Migration motivation of smolts released from a marine site in relation to acclimatization period, time of release and smolt size. Aquaculture and fischeries management, 25, 65-77.

Popular Science and Reports:

 1. Handeland, S. O. Solberg, T. og Handeland M. 2010. Produksjon av berggylt for biologisk avlusing av laks.  Sluttrapport til Innovasjon Norge for prosjektet ”LeppeLus”. pp. 35
 2. Schrøder, M. B., Bergh, Ø., Hjeltnes, B., Handeland, S. O., Jonassen, T., Olaisen A. og Hoel T. (sekretær).  2007. Helse og sykdom i oppdrett og fangstbasert havbruk, torsk: Status, og forslag til prioriterte tiltak innen helsearbeid på torsk.  Innspill til Fiskeri og kystdepartementet vedr. Satsning på Frisk torsk 2007-2011.
 3. Stefansson, S.O., Bæverfjord, G., Nigel Finn, R., Handeland, S. O., Finstad, B., Fivelstad, S., Kristensen, T., Kroglund, F., Rosten, T., Rosseland, B.O., Salbu, B., Toften, H., Breck, O., Bjerkås, E. & Waagbø, R. 2007. Water quality-salmonids. Thomassen, M., Gudding, R., Norberg, B. & Jørgensen, L. (ed.). In Aquaculture – Production of aquatic organisms (2000-2005). Aquaculture Research: From Cage to Consumption, ISBN 978-82-12-02408-3, p. 101-119.
 4. Stefansson, S., Bjerknes, V., Bjørn, P.A., Bæverfjord, G. Finn, R.N., Finstad, B., Fivelstad, S., Handeland, S., Hosfeld, C.D., Kristensen, T., Kroglund, F., Nilsen, T., Rosseland, B.O., Rosten, T., Salbu, B., Teien, H.C., Toften, H. & Åtland, Å. 2007. Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt. I Vannkvalitet og smoltkvalitet (Bjerknes, V. red.). Juul forlag, Valdres trykkeri, ISBN 978-82-8090-018-0, s.94 – 124.
 5. Stefansson, S. O., Bæverfjord, G., Handeland, S. O., Hansen, T., Nygård, S., Rosseland, B. O., Rosten, T. og H. Toften.  2005. Risikovurdering; Velferd i produksjon av 0+ smolt. Utredning til Mattilsynets vitenskapskomite.
 6. Holmefjord Vervik, K., Sande, S., Handeland, S. O., Jordheim, O., Johnsen, J., Kjørrefjord, A. G. og A. Rake. 2007.  Marin slagkraft på vestlandet; systematisert satsning etter MarinVest.  I: Samarbeid og innovasjon i marin sektor på vestlandet 2003-2007.  Sluttrapport fra ARENA-prosjektet Marin VEST.  Innovasjon Norge.
 7. Handeland, S. O., Leknes, O., Suontama, J., Guldberg, B., Beddari, K., Andreassen, K. A., Roth, B. og Johansen , J. 2003. Sjøsmolt, en alternativ produksjonsstrategi for 1+ smolt. IFM Rapport Nr. 5, ISSN 0803-1924. P 28.
 8. Handeland, S. O., Wilkinsson, E.and Stefansson, S. O. 2001. Smolting and de-smolting at different temperatures in two strains of Atlantic salmon (Salmo salar L.). IFM Rapport Nr. 10, ISSN 0803-1924. PP. 20.
 9. Handeland, S. O., 2001.  Effekt av utsettingstid og tilleggsbelysning på smoltkvalitet og vekst. IFM Rapport Nr. 11, ISSN 0803-1924. PP. 17.

Publications in Norwegian:

 1. Karlsbakk, E., Isaksen, T. E., Nylund, A., Devold, M., Korsnes, K., Nylund, S.,  Ottem, K. F., Brevik, Ø., Andersen, L., Karlsen M., Jørstad, K. E., Sleire, L., Johansen, L.,  Ranasinghe, M. P. og  S. O. Handeland.  CodPath prosjektet: kartlegging av sykdomsagens hos villtorsk. En kort presentasjon. Innsendt: Fiskehelse.
 2. Handeland, S. O., Kristensen, T., Rosten, T., Urke, H., Damsgård, B., Noble, C., Mikkelsen, H., Toften, H., Evensen, T., Rosseland, B. O., Salbu, B., Christisan, H. C, og  Stefansson, S. O., 2008. Påvirker vannkvalitet og produksjonsintensitet risiko for utvikling av vintersår hos postsmolt; Resultater fra en storskala feltstudie.  Fiskehelse, 10. årgang, nr 1, 2008.
 3. Karlsbakk, E., Handeland, S. O., Devold, M., Fridell, F., and A. Nylund. 2003. Flytere og andre sykdomsproblemer hos torskelarver og yngel.  Norsk fiskeoppdrett Nr., 40-43.
 4. Handeland, S. O., Pettersen, K.and Stefansson, S. O. 2001. Osmoreguleringsevenen til laks ved sjøvannsoverføring-en komparativ studie av smolt fra vill- og oppdrettet stamme.  Fisken og Havet, Særnummer 3-2001, Havbruksrapport 2001. ISSN 0802 0620. s. 53-56.
 5. Handeland, S. O., Pettersen, K.and Stefansson, S. O. 2001. Betydningen av lys og temperatur på vekst og smoltifisering hos lakseunger fra oppdrettetsstamme og villstamme.  Fisken og Havet, Særnummer 3-2001, Havbruksrapport 2001. ISSN 0802 0620. s. 57-58.
 6. Handeland, S. O., Tvenning, L., Giskegjerde, T. A., Sveinsbø, B og Stefansson, S. O. 2000. Effekter av variabelt fôropptak i tidlig sjøfase på osmoreguleringsevne og vekst hos høstsmolt.  Fisken og havet, særnummer 3.  36-37.
 7. Taranger, G. L., Arnesen, A. M., Bæverfjord, G., Handeland, S. O. and Åsgård, T., 2000.  Økt kunnskap gir mer effektiv produksjon I oppdrett av laksefisk.  Fisken og havet, særnummer 3.  20-30.
 8. Handeland, S. O., Stefansson, S. O., Wergeland, H. og Mellingen, G. O., 2000.  Smoltkvalitet og helse.  UIB-Magasinet, Nytt fra Universitetet i Bergen.  Nr.1 2000, 30-32.
 9. Handeland, S. O., Berge, Å., Stefansson, S. O., Tvenning, L., og T. A. Giskegjerde, 1998. Effekter av ulike lysregimer og saltvannsinnblanding under produksjon av høstsmolt i forhold til smoltkvalitet, utvikling av sjøvannstoleranse og vekst i ferskvann og sjøvann.  Norsk Fiskeoppdrett, 21:34-36.
 10. Handeland, S. O., Å. Berge, S. O. Stefansson, L. Tvenning og T. A. Giskegjerde. 1996.  Standardisert sjøvannstest- temperatureffekter på osmoreguleringsevnen til laksesmolt.  Norsk Fiskeoppdrett. 21, 30-31.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

 • Stefansson, Sigurd; Bæverfjord, Grete; Finn, Roderick Nigel; Finstad, Bengt; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Toften, Hilde Vannkvalitet - laksefisk. I: Havbruksforskning: Fra merd til mat. Norges forskningsråd 2006 ISBN 82-12-02277-3.. sider 95-112

Rapporter

 • Nylund, Are; Karlsen, Christian; Good, Chris; Jørgensen, Svein M.; Plarre, Heidrun; Isaksen, Trond Einar; Handeland, Sigurd Olav; Vollset, Knut Wiik; Ottem, Karl Fredrik Review of microparasites that could represent a future problem for production of salmonids in closed or semi-closed containment systems. SFI CtrlAQUA 2015. 179 sider
 • Hammer, Jannicke; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O Effects of stocking density on smoltification and growth of Atlantic salmon (Salmo salar L.). Universitetet i Bergen, Institutt for biologi 2007. 61 sider

Andre publikasjoner

 • Balseiro Vigo, Pablo; Moe, Øyvind; Gamlem, Ingrid; Shimizu, Munetaka; Sveier, Harald; Nilsen, Tom Ole; Ebbesson, Lars O.E.; Pedrosa, Cindy; Tronci, Valentina; Nylund, Are; Handeland, Sigurd O Muscle development and heart condition in Atlantic salmon (Salmo salar) post-­smolts reared in Preline S-CCS. 2017.
 • Hosteland, Linn Therese Skår; Handeland, Sigurd O; Kleivdal, Hans Torstein 55 millioner til prosjekt for havbruksvekst i Hordaland. 2017.
 • Good, Christopher; Summerfelt, S.; May, T.; Crouse, C.; Ebbesson, Lars O.E.; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd Olav; Nilsen, Tom Ole; Terjesen, B.F.; Mathisen, F. The effects of photoperiod on Atlantic salmon post-smolt in freshwater closed-containment systems. 2017.
 • Handeland, Sigurd O Overview of CtrlAQUA research in post-smolt welfare, performance, and water quality in commercial scale, floating, semi-closed containment systems: CtrAQUA Preline, Neptune and Eco-Cage. 2017.
 • Jerpåsen, Eivor; Handeland, Sigurd O Mener de har løsningen på laksenæringens milliardproblem. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:12