Om personen

Simon Neby er statsviter med hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen 2002, og doktorgrad fra samme sted i 2009. Neby har jobbet som forsker ved Rokkansenteret siden 2003. PhD-avhandlingen hans tok for seg reformer og styring i de skandinaviske sykehussystemene, med særlig fokus på forholdet mellom institusjonell endring og ulike former for kontroll. I sin forskning er han særlig interessert i forvaltningspolitiske tema og organisasjonsteoretiske problemstillinger, på flere ulike felt. Han har særlig jobbet mye med styringsproblematikk, reformer og ansvarsutkreving i sykehus- og velferdssystemet, og jobber for tiden med en serie prosjekter om koordineringsproblematikk på klimafeltet og beslutningsprosesser i lokal klimatilpasning.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bokkapitler

 • Neby, Simon Rapportering som organisatorisk aktivitet. Paradokser i offentlige organisasjoner.. I: Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag 2018 ISBN 978-82-530-4052-3.. sider 288-305
 • Martinussen, Pål Erling; Neby, Simon; Vrangbæk, Karsten Sykehuspolitisk styring i Norge: mellom politikk og forvaltning. I: En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02707-4.. sider 140-158
 • Neby, Simon Marketization and Accountability: Lessons from the Reforming Norwegian Healthcare System. I: Public Accountability and Health Care Governance. Public Management Reforms Between Austerity and Democracy. Palgrave Macmillan 2016 ISBN 978-1-137-47298-4.. sider 65-89
 • Byrkjeflot, Haldor; Neby, Simon Norge i Norden: Fra etternøler til pioner i reformering av sykehussektoren. I: Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0255-0.. sider 47-61

Rapporter

 • Neby, Simon Work-related crime in Norway: Cross-departmental and inter-organisational measures in a multilevel governance setting. European Comission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion 2017. 24 sider
 • Neby, Simon; Nesheim, Torstein; Ryssevik, Jostein; Rubecksen, Kristin; Dahle, Malin; Nordhagen, Inger Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer. Uni Research Rokkansenteret 2016. (ISBN 978-82-8095-110-6) 130 sider
 • Neby, Simon; Lægreid, Per; Mattei, Paola; Mitra, Mahima same cheat, different wrapping: DRG scandals and accountability in Germany and Norway. Uni Research, Stein Rokkan Centre for Social Studies 2013. 28 sider Rokkansenteret Notat(4-2013)
 • Neby, Simon; Jantz, Bastian Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German employment administration and Norwegian hospitals. Uni Research, Stein Rokkan Centre for Social Studies 2013. 22 sider Rokkansenteret Notat(6/2013)
 • Neby, Simon; Rykkja, Lise Hellebø; Hope, Kristin Lofthus; Olsen, Henning S Klimatiltak på Vestlandet. En innledende kartlegging. Uni Rokkansenteret 2012. 41 sider Rokkansenteret Notat(1)
Alle rapporter

Andre publikasjoner

 • Neby, Simon; Rykkja, Lise H. Possible roles of performance indicators for governance legitimacy in wicked policy areas - climate change and public safety. 2019.
 • Neby, Simon; Kolstad, Erik Wilhelm Hvor er vi med klimaservice?. 2018.
 • Neby, Simon; Zannakis, Mathias Coordinating the Anthropocene: Governance of Climate Change Mitigation and Adaptation in Norway and Sweden. 2018.
 • Stiller-Reeve, Mathew Alexander; Kvamsås, Hanna; Kolstad, Erik Wilhelm; Neby, Simon; Sobolowski, Stefan Pieter; Waage, Snorre; Wanvik, Tarje Iversen A hackathon-like workshop to inspire dialogue and find solutions to improve climate services in Norway. 2018.
 • Neby, Simon Work-related crime, wickedness, and coordination. 2018.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Tidligere prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:11