Om personen

Thomas Myksvoll er PhD stipendiat på Rokkansenteret, med tilknytning til prosjektet ‘Det kommunale og regionale sjølvstyrets grenser under omforming. Ein studie av prosessane knytt til kommunereforma 2014–2019’. Han har mastergrad fra sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og har interesse for blant annet forvaltning, samt lokale og regionale prosesser i Norge og Europa.

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:17:00